02.11.2023.

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola piedalās akcijā “Labo darbu nedēļa”. 

Labo darbu nedēļa norisinājās no 9. līdz 15. oktobrim. Tas ir laiks, kad Latvijas iedzīvotāji tiek aicināti palīdzēt gan līdzcilvēkiem, gan dzīvniekiem, gan Latvijas dabai, gan sabiedrībai kopumā. Labo darbu nedēļa ir lieliska iespēja arī skolā mācīt un ar praktiskiem piemēriem rādīt, ka darīt labu otram un sabiedrībai, nesaņemot finansiālu atalgojumu, ir nozīmīgi.

Labo darbu nedēļā piedalījās 16 klases, tika paveikti vairāki labie darbi:

Atbalsts dzīvnieku patversmei “Mežavairogi”. 

7.b un 12. klase organizēja nepieciešamo mantu (pārtika, segas, rotaļmantas, medikamenti, vitamīni, kaķu kastes) vākšanu un ziedošanu, kurā iesaistījās arī 8.a, 10.a, 11.b, 11.a klase. Skolēni devās uz “Mežavairogiem” gan 13., gan 19. oktobrī, lai nodotu saziedotās mantas un izvestu pastaigā suņus. 

Atbalsts Rīgas Bērnu klīniskās universitātes slimnīcai un Ogres rajona slimnīcas bērnu nodaļai. 

1.-4. klašu skolēni pēc 28. septembra Miķeļdienas tirdziņa varēja savus ienākumus ziedot bērnu slimnīcām, kā rezultātā ar pastiprinātu 1.a, 1.b, 2.b un 4.a klases palīdzību tika saziedoti 347 EUR un izveidotas divas “Drosmes kastes” ar bērnu grāmatiņām, rotaļlietām, kancelejas precēm un spēlēm, lai iepriecinātu bērnus pēc apmeklējuma pie ārsta.

Pateicība EKLV tehniskajiem darbiniekiem. 

Katru gadu septembra beigās tiek svinēta Skolotāju diena, tāpēc skolēnu pašpārvalde izlēma, ka Labo darbu nedēļā izteiks pateicību skolas tehniskajiem darbiniekiem par viņu ieguldījumu skolas dzīves uzlabošanā. Lielā skolēnu pašpārvalde, sadarbībā ar “Lūšu drava”, sagatavoja darbiniekiem medus burciņas ar skolas logo, bet mazā skolēnu pašpārvalde izveidoja mīļas pateicības apsveikumu kartiņas. 

Ziedojums labdarības veikalam “Pūne”. 

9.b klase uzsāka akciju “Dod lietām otru dzīvi!” un izveidoja skolā apavu un apģērbu vākšanas punktu, kurā aicināja iesaistīties visus skolas skolēnus un darbiniekus līdz 31. oktobrim, nesot nevajadzīgas, bet tīras un sakoptas drēbes uz skolu, kuras vēlāk tiks nogādātas labdarības organizācijai “Pūre”.

Skolas kukaiņu mājas papildināšana.

Skolas pagalmā pie Zaļās klases jau 4 gadus atrodas kukaiņu mājas. 3.a un 3.b klase Labo darbu nedēļā izvēlējās palīdzēt kukainīšiem un papildināja kukaiņu mājas materiāla pildījumu. 

Metāla bundžu vākšana ierakuma svecēm. 

8.c klases skolēni vāc metāla bundžas, ko nodot Ukrainas iedzīvotājiem ierakuma sveču izveidei. Skolēni aicina piedalīties šajā akcijā visa mācību gada garumā.

Putniņiem sagādātas jaunas mājas.

  1. septembrī 2.b klase devās uz “Meža zinībām” Ogres Zilajos kalnos, kur kopīgi izveidoja putnu būrīti, kuru Labo darbu nedēļā iekarināja ozolā pie skolas stadiona.

Pirmklasnieku iepriecināšana.

9.a un 10.b klase devās ciemos pie pirmklasniekiem, vadīja gan stundas, gan dažādas aktivitātes un spēles starpbrīžos. Pirmklasnieki bija ļoti priecīgi par iespēju pavadīt laiku kopā ar skolas lielajiem bērniem. 

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas vadība izsaka milzīgu pateicību visiem skolēniem, pedagogiem un vecākiem, kuri iesaistījās Labo darbu nedēļā. Kopā mēs varam paveikt daudz!

Galerija