Pašpārvalde
Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola.

Skolēnu pašpārvalde

Prezidente: Dita Viļuma (11.)

Prezidenta vietnieks : Artūrs Kristkalns (12.a)

Protokoliste: Estera Adžiboije (11.)

Elīza Ramona Rence(11.)

Dārta Ranga(11.)

Paula Ludborža (10.)

Elana Kiseļova (10.)

Samanta Liepkalne (10.)

Sabīne Lukša (10.)

Ronalds Šilovs (10.)

Māris Narutavičs (9.a)

Unda Preimane (9b)

Ralfs Kebzers (9.a)

Anete Baltause (9.a)

Magdalēna Štakmane (9.a)

Lauma Ločmele (9.a)

Ramona Poltavska (9.a)

Paula Rāmute (9.b)

Sanija Daļecka (9.b)

Elza Evelīna Pāvulāne (9.b)

Gabriela Cepliša (9.b)

Katrīna Skudra (9.b)

Mazā pašpārvalde

Sendija Mihailovska (8.a)

Alise Silgale (8.a)

Ance Ozola (7.a)

Nadīne Tautkeviča (7.a)

Jānis Dimants (7.a)

Dāvis Miļuks (7.a)

Linards Brikulis (7.c)


Pašpārvaldes sēdes notiek ceturtdienās plkst.15.10 pašpārvaldes telpā.

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .