Vecākiem
Iepazīsti skolu * Iepazīsti vidi * Iepazīsties ar izglītības aktualitātēm
Mācīsimies kopā * Laiks mainās un mēs kopā ar laiku.

Atnāc, skolā mācās tavs bērns!

Pasākumi * aktualitātes

Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem izglītojamajiem


___


Pārbaudes darbi

    Plānoto lielo (tēmas noslēguma) pārbaudes darbu datumus vecāki var aplūkot e - klasē konkrētās klases dienasgrāmatā.


 


Aktuāli

Skolas pašnovērtējuma ziņojums


Ceļā uz kompetencēs balstītu mācību saturu

Arī mūsu skola ir ceļā uz kompetencēs balstītu mācību saturu. Tā 25. maijā, sadarbojoties skolotājām Mairai Dāliņai un Zandai Zinģei, nākamā mācību gada pirmklasnieku vecākiem  tika parādīta stunda dabaszinībās - angļu valodā 4.a klasē. Stundu vēroja arī kolēģes. 

Šajā stundā skolēni caur savām sajūtām apguva tēmu “Dažāda veida skaņas”. Vispirms skolēni ieklausījās un uzskaitīja, cik dažādas skaņas var saklausīt klasē pie atvērta loga. Tad raksturoja skaņas, kas dzirdamas ikdienā ar īpašības vārdiem. Pēc tam darbojās grupās un attēloja klusas, melodiskas, spalgas u.c. skaņas, bet pārējās grupas minēja. Un tad vajadzēja parādīt savas angļu valodas prasmes –  pastāstīt par doto skaņu, kur to var dzirdēt, vai tā ir patīkama vai nepatīkama skaņa. 

Un tā no uzdevuma pie uzdevuma, soli pa solim skolotājas prasmīgi vadīja mācīšanās procesu, kurā tika iesaistīts ikviens skolēns. Lai gan stunda bija par skaņu daudzveidību, skolotāja Maira Dāliņa dinamiskajā pauzē visus aicināja izbaudīt klusumu, jo skaņai, jeb šoreiz to sauksim par troksni, ir liela nozīme arī organisma veselības graušanā. Dinamiskās pauzes laikā  skolēni veica vingrinājumus balansējot ar grāmatu uz galvas. 

Kā var būt stunda par skaņu bez mūzikas? Mūzika gan neskanēja, ja neskaita grupas dziedāto dziesmu “Aijā, Ancīt, aijā!”, bet stundā tika runāts par mūzikas instrumentiem, kas tiek apvienoti orķestrī. Visi mūzikas instrumenti ir skaņas avoti, kas rada svārstības. 

Un tad, manuprāt, stundas visinteresantākā daļa – praktiskais darbs grupās: ar  sadzīves priekšmetiem radīt dažāda augstuma, skaļuma skaņas. No burciņām un balona tapa bungas, no pudelēm – stabules, metalofons u. c.  Stundas izskaņā skolēni prezentēja savus instrumentus, izdarīja secinājumus. Pie tāfelītes viena pēc otras tika pielīmētas lapiņas, uz kurām skolēni rakstīja,  ko es šodien iemācījos: “Es iemācījos, ka skaņas mēdz būt skaļas, klusas, augstas, zemas…”; “Es uzzināju, ka no vienkāršiem priekšmetiem, kuri atrodami mājās, var pagatavot mūzikas instrumentus”…. Tā bija stunda, kas rosināja uz aktīvu zināšanu apguvi, uz sadarbību, uz sarunu, kas šajā stundā notika ne tikai latviešu valodā, bet arī angļu valodā. 

14.06.2018. notika Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas pedagogu metodiskā konference, kur pieredzes tālāknodošanas ietvaros konkrētā mācību stunda tika novadīta arī visiem skolas pedagogiem. Bija interesanti vērot, kā pedagogi sadarbojās grupās, reālajā dzīvē pielietoja angļu valodas prasmes, veidoja savus mūzikas instrumentus un muzicēja.

Kompetence jeb lietpratība ir kompleksa, tā ietver zināšanas, prasmes un attieksmi. Tas viss šajās mācību stundās tika novērots. Paldies skolotājām Mairai un Zandai par prasmi sadarboties! Paldies vecākiem un skolotājiem, kuri vēroja šo stundu un aktīvi līdzdarbojās!


Sākumskolas MK vadītāja Ilga Vetšteina
06.2018.


Informācija zināšanai!

 DROŠS INTERNETS

Vietnes Drošs internets Mājas lapā atradīsiet plašu informāciju par interneta drošības jautājumiem:

 
Informācija ir sagatavota gan bērniem un jauniešiem, gan skolotājiem un vecākiem un katram interesentam, kas vēlas darbošanos internetā padarīt drošāku! Ziņojiet par atklātiem pārkāpumiem un nelegālu interneta saturu! Sazinieties ar uzticības tālruni 116111 un vaicājiet pēc padoma!Ieteikumi:

  • bērniem jāatgādina, kur meklēt palīdzību dažādos gadījumos, – kad jāiet pie kaimiņiem, kad jāzvana vecākiem un kad jāzvana operatīvajiem dienestiem pa tālruni 112;
  • ūdens tuvumā neatstāt bērnus bez uzraudzības;
  • nedrīkst aizliegt peldēties, jāizskaidro iespējamie riski, kas ar to saistīti, un kā no tiem izvairīties;
  • jāpārrunā briesmas, ko var izraisīt spēlēšanās ar uguni;
  • ja bērns vasarā atrodas jaunā vidē, piemēram, atpūšas laukos, jānovērtē iespējamie riski un jābrīdina bērns par to, no kā uzmanīties;
  • vēlreiz jāpārrunā Ceļus satiksmes noteikumi.
  • http://www.spkc.gov.lv/