Pašpārvalde
Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola.

Skolēnu pašpārvalde

Sanāksmes notiek trešdienās: mazajai pašpārvaldei plkst.14.10 pašpārvaldes telpā.

                                                     lielajai pašpārvaldei plkst.15.10 pašpārvaldes telpā.

Pirmie pasākumi:

Prezidents: Mazā pašpārvalde