Pašpārvalde
Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola.

Skolēnu pašpārvalde

Prezidents: Mārtiņš Mikožans (10.)

Prezidenta vietniece : Elīza Ramona Rence (12.)

Protokoliste: Estera Adžiboije (12.)

Paula Ludborža (11.)

Kate Gicēviča (11.)

Laura Sakne (12.)

Dārta Ranga (12.)

Māris Narutavičs (10.)

Lauma Ločmele (10.)

Lolita Rumpe (10.)

Unda Preimane (10.)

Katrīna Skudra (10.)

Magdalēna Štakmane (10.)

Anna Freimane (10.)

Alise Marta Vītoliņa (9.a)

Alise Silgale (9.a)

Kristiana Kalniņa (9.a)

Nikola Spēlīte (9.a)


Mazā pašpārvalde

Prezidente: Anna Viktorija Valaine (8.c)

Prezidenta vietniece: Leila Tretjakova (8.c)

Katrīna Birža (8.c)

Beatrise Elksnīte (8.c)

Amanda Zelmene (8.c)

Oskars Anšmits (8.a)

Lāsma Trukšāne (7.b)

Samija Laura Kero (7.a)

Samanta Mihailova (7.a)

Agnese Brička (6.c)

Rēzija Guseva (6.c)

Lūcijs Matīss Pabrūklis (6.c)

Eduards Voitehovičs (6.c)

Arnita Birža (5.b)

Evanders Kirilovs (5.b)

Samanta Jukna (5.b)


Pašpārvaldes sēdes notiek ceturtdienās plkst.15.10 pašpārvaldes telpā.

 .