Skolas karogs          
Gudram pieder pasaule                 


Karoga vēsture:

Skaists un emocionāls brīdis bija skolas karoga ienešana, skanot dziesmai „Pie Dieviņa gari galdi”, un iesvētīšana. Katoļu prāvests Andris Solims un luterāņu mācītājs Ingus Dāboliņš veidoja patiesi emocionālu brīdi un ar savu svētību deva vēstījumu skolai un plašajai sabiedrībai. Karogs, kura izgatavošanai ziedoja Lielvārdes sabiedrība – daudzi absolventi, tagadējie skolēni, skolotāji, uzņēmēji. „Gudram pieder pasaule”, rakstīts skolas karogā. Un tā ir pārbaudīta patiesība. 

Patiesā pateicībā visiem karoga ziedotājiem un labā darba veicējiem, visai plašajai skolas absolventu, skolas kolektīva saimei par karoga tapšanu un iedzīvināšanu. Skolas karogā kā simbols likts ozols, šis īpašais LATVIETIS par kuru mēs varam teikt:  " Pēc spēka, miera, skaidrības un iedvesmas iegūšanas pateicies  ozolam. Ja jūti, ka tas tev palīdzējis, atgriezies pie šī spēkozola – viņš tagad ir tavs."

Skola arī ir kā spēkozols un tās absolventu atgriešanās pie tās arī ir apliecinājums - viņa ir tava SKOLA.

  • ...dziesmai „Pie Dieviņa gari galdi” ...atsaucot atmiņā svētbrīdi

 //site-180742.mozfiles.com/files/180742/Antra_Stafecka_-_Pie_Dievi_a_gari_galdi.mp3


   16. maijs Skolā turpmāk būs KAROGA  diena

Skolas karoga grāmata

1. No pirmajiem karoga metiem, no vēstures skicēm, no idejām līdz  ziedojumiem, līdz šuvēju meistariem. No darba līdz Lielvārdes skolas jostai karoga kāta virsotnē, no skolas goda zīmes līdz spēka vārdiem svētījot. No vidusceļa, acu skatieniem pavadot, līdz sirdsdziesmai līdzi dziedot...  Karoga ceļš.

Sanāciet(i) diži ļaudis,

Ugunī klausīties,

Ugunī klausīties,

Vaļā vērti senās zīmes.

Senās zīmes gulējušas

Garu garu vasariņu,

Nu tās laiks modināt,

Vaļā vērti zinšu vārtus.

Laist tās visas saulītē,

Ļaudīm nesti labumiņu.


2.

3.