Skolas  Eko un vides pulciņš
Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola

2021./2022. mācību gads

Gada tēma ,, Transports "


Ekoskolas jaunumi! 

Makulatūras vākšanas konkursā  piedalījās 358 iestādes, 92524 dalībnieki. Kopā savākti 555 632 50 kg. Izglābti 10390,33 koki, ietaupīti  2500346,25 l ūdens, no jauna  iegūtas 427,4 t papīra.

Mūsu veikums -Ar 4804 kg un uz vienu skolēnu- 10,68 kg, esam 21. vietā valstī. Ļoti labs rezultāts. Vietu un naudas balvas var iegūt, ja vairāk skolēnu piedalās  konkursā. Izcilnieki, šī mācību gada 9.a klase, audz. Sarmīte Štekele un 9.b klase, audzinātāja Jolanta Zarāne. Arī šogad turpināsim labi iesākto darbu.

BATERIJAS. Konkursā piedalījās 315 iestādes. Kopā savācām 24 918.70 kg kopējais dalībnieku skaits- 75 149.

ATGŪTI. 6728 kg mangāna, 5232 ,95 kg dzelzs, 3986,99 kg cinka, 1495,12 kg  grafīta. 

MŪSU VEIKUMS - izvesti 41,50 kg, uz skolēnu 0,09 kg. Valstī-163 vieta. Vislielākā uzslava 2.a klasei un audzinātājai Zandai Ziņģei.

Arī šogad konkurss turpinās!

Eko skolas vadītāja- Velta Gobiņa


2021./2022. mācību gads

Gada tēma ,, BIOLOĢISKĀ DAUDZVEIDĪBA ’’

Kas notiek Ekoskolā ?

1.Atjaunota jaunā Ekopadome. To papildinājuši aktīvi, darboties griboši skolēni.

2. Veikts skolas vides novērtējums enerģijas ,transporta ,ūdens, pārtikas un atkritumu apsaimniekošanas jomās.

Pēc neparedzētā brīvlaika skolēni rezultātus apkopos diagrammās. Tad atliks  ievietot Ekoskolu datu bāzē.

3.Trīs mūsu skolēni Haralds Lūsis, Edvards Tumašs ,Gustavs Rolands Ražinskis piedalās Ekoskolu aktīvistu forumā.

4.Turpinās darbs pie Vides Kodeksa, kuru vēlamies parādīt jaunā veidolā.

5.Turpinās darbs pie bateriju un makulatūras vākšanas.   Esam savākuši un jau nodevuši 1754 kg makulatūras.

Arī šajā mācību gadā savāktais daudzums tiks pievienots pie gada klases novērtējuma.

Pašlaik līderos ir 8.a un 8.b klases.

Skolas pārstāvji EKO padomē

Aivars Peisenieks – Skolas direktors

Velta Gobiņa – Eko skolas vadītāja

Amanda Kaktiņa – Skolas tehniskais darbinieks

Aigars Mendiks ­– Skolas saimniecības pārzinis

Dace Vecziediņa – Pilsētas bibliotekāre, vecāku pārstāve

Jānis Lūsis – Pilsētas pārstāvis

Daiga Brante ­– Domes pārstāve

Liene Vīksna-Kozule ­– Skolotāju pārstāve

Indra Jaundāldere – Pilsētas iedzīvotāju pārstāve, daiļdārzniece

Skolēnu pārstāvji EKO padomē

Kārlis Želvis – Ekoskolas prezidents, 12. klase

Haralds Lūsis – Vietnieks, 7.b klase

Gustavs Rolands Ražinskis – Vides reportieris, 11. klase

Roberts Pētersons – Tehniskais sekretārs, 11. klase

Edvards Tumašs – 10. klase

Ričards Valters – 12. klase

Leila Tretjakova – 9.c klase

Amanda Zelmane – 9.c klase

Aina Kristkalne – 8.b klase

Viktorija Štelmahere – 8.a klase

Aleksis Jozuus – 7.a klase

Gints Cauņa – 7.a klase

Roberts Šperga – 8.a klase

Ērika Breiža – 6.b klase

Arnita Birža – 6.b klase

Estere Lūse – 5.a klase

Kristīna Romaška – 5.a klase

Pēteris Lambergs – 6.a klase

Mārtiņš Freimanis – 6.a klase

Vides novērtējuma darba grupu vadītāji

Pārtikas grupa – Eduards 10. klase

Enerģijas grupa ­– Kārlis 12. klase, Haralds 7.b klase

Atkritumu saimniecība – Amanda, Leila 9.c klase

Ūdens grupa – Ričards 12.klase, Estere 5.a klase, Kristīna 5.a klase

Transporta nozare – Viktorija, Roberts 8.a klase

Skolas vide un apkārtne – Aina 8.b klase

Meža grupa – Ērika, Arnita 6.b klase, Pēteris, Mārtiņš 6.a klase

Vide un veselība – Aleksis, Dāvis, Gints 7.a klase

Saņemts starptautiskais Ekoskolas nosaukums un Zaļais karogs

Restartē savas vecās lietas!

Vai ir iespējams vecām lietām dot jaunu dzīvi? 5.a klase ar savu darbu pierāda ka tas ir iespējams. Lūk, ko par to stāsta klases audzinātāja Sarmīte Štekele.

Ikdienā mēs valkājam T-kreklus, tie ātri kļūst veci, tāpēc nolēmām tiem dot jaunu dzīvi.Izveidojām paklājiņu-mandalu un 5.a klases sienas dekoru.Puiši iemācījās pīt bizes un darboties ar adatu, meitenes attīstīja pirkstu veiklību.Kopā labi pavadījām laiku, sadraudzējāmies un sapratām, ka kopā varam darīt lielas lietas.Sapratām , ko nozīmē atbildība. Katrs skolēns pielika savu roku, lai taptu darbi. Esam priecīgi par paveikto darbu.

                                                                                                                                                       Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas 5.a klase un audzinātāja Sarmīte Štekele

.

Silto Džemperu diena skolā

Sen nebija redzēta tāda jaku, jaciņu, džemperu, apmetņu bagātība. Skolēni pasākumam bija nopietni sagatavojušies. 

Mūs pie sevis uzaicināja 3.c, lai parādītu savas džemperu modes. Vēsturei kopā arī nofotografējās... 

Uzskaitīts patēriņš siltumam (m3) sākot ar 06.02. Rezultātā, ja 06.02. tas bija 221 (m3), 07.02. - 220 (m3), tad 12.02 - silto džemperu dienā - patēriņš bija 211 (m3)

Matmeātiski: 1(m3) cena ir 35 centi. 221(m3) - 211(m3) = 10(m3) = rezultātā diennakts ietaupījums ir 2,45 eiro.

Gatavojoties nākamā gada silto džemperu dienai jau ir varianti kā šo skaitli ievērojami palielināt.

Paldies visiem kuri atbalstīja pasākumu!

Laura Lazdiņa


EKO skolu darba izvērtēšanas pasākums.

14.09. LNB notika EKO skolu darba izvērtēšanas pasākums. Šajā pasākumā piedalījās daudzu valstu EKO skolu pārstāvji. Katrai no Latvijas apbalvotajām skolām tika dots uzdevums sveikt kādu ārvalstu delegāciju. Mūsu skolai tika iedalīta KOMORA! Tas bija pamatīgs pārsteigums, jo par tādu dzirdējām pirmo reizi. Tikāmies ar Mr. Nasser Assoumani, nevalstiskas organizāciju apvienības MAEECHA (https://www.facebook.com/ongmaeecha/), kuras rūpējas par vienādu iespēju nodrošināšanu izglītībā, direktoru.

Mūsu skola saņēma sertifikātu ar atkārtoti iegūtu EKO skolas statusu.

Pēc apbalvošanas ceremonijas tikāmies ar Komoru delegātu Nasser Assoumani. Viņam tika nodota dāvana – sveiciens no skolas.

Pēc tikšanās devāmies uz AB dambi, līdzi ņemot mājas darbu (A5 lapā izgrieziet zemeslodi, vienā pusē uzrakstīt vai uzzīmēt kādā pasaulē vēlos dzīvot pēc 10 gadiem? Bet otrā pusē - ko es daru, lai tā būtu?) Mājas darbu izstrādāja 4.b klase kopā ar skolotāju Judīti Vaivodi. Vēstījums, kopā ar citu skolu vēstījumiem tika ievietots laika kapsulā, kuru atvērs pēc 10 gadiem.

Jūras piekrastes attīrīšana

Jūras sakopšanas talka veiksmīgi aizvadīta (22.septembrī). Dalībnieku kopskaits - 43. Vecākajam talciniekam 75 gadi, bet jaunākajam 2,3 gadi. Sastāvs - skolēni, vecāki, skolas darbinieki, draugi un atbalstītāji. Objekts - Saulkrastu pludmale no kafejnīcas Mare līdz Pēterupei. Tikām apmācīti kā pareizi šķirot atkritumus, kādi drošības noteikumi jāievēro. Darba vadītāja Zane izdalīja cimdus un darbs varēja sākties. Laikapstākļi pieņemami, bez lietus un karstās saules, bet ļoti vējaini. Priecājamies par skaistajiem viļņiem! Darbā un sarunās laiks pagāja ātri. Jāsecina, ka pludmale bija samērā tīra. Secinājām, ka lielāko daļu no atkritumiem veidoja dažādi plastmasa izstrādājumi. Pēc paveiktā darba neliela atpūta, fotosesija jūras krastā un mājupceļš.


Kopsavilkums par 2018./2019. mācību gadu.

Eko skolas darbā bez izglītojamajiem un izglītības iestādes darbiniekiem, aktīvi iesaistījās Lielvārdes iedzīvotāji, sabiedriskās organizācijas un uzņēmēji.

Izglītības iestāde piedalās novada un valsts pasākumos (Piekrastes Tīrrade), novada organizētajās talkās (K.Griguļa putnu novērošanas stacijas atjaunošanā, putnu būru izgatavošanā un izvietošanā izglītības iestādes un pilsētas teritorijā).

Caur Eko skolu izglītojamie tiek izglītoti arī arodizglītības jautājumos (iepazītas vietējās zemnieku saimniecības, individuālie uzņēmumi). 

Eko skolas pasākumos kopā ar bērniem iesaistās arī viņu vecāki un vecvecāki. Ar savām zināšanām un praktisko pieredzi skolā dalījās RTU studenti (tēma”Ūdens”), LU dabas muzejs, zoodārzs.

Rīcības nedēļas ietvaros izglītojamie organizē pasākumus par iespēju samazināt plastmasas izstrādājumu pielietošanu. Eko skolas ietvaros ir noskaidrotas Lielvārdes teritorijā esošo veikalu vadītāju domas par iespēju samazināt to daudzumu. Klasēs audzināšanas stundās izglītojamie skatījās videofilmas, piedalījās viktorīnās, dalījās ar iespaidiem ģimenēs. 

Lai labāk apgūtu mācību vielu dabaszinībās pie izglītības iestādes tika izveidotas kukaiņu mājas. Divas reizes gadā tiek apmeklētas dzīvnieku patversmes, ziedojot tām nepieciešamos līdzekļus. Vidusskolēni pēc savas iniciatīvas izveda patversmes suņus pastaigās.

Rūpējoties par veselīgu uzturu, skolā ar praktiskām nodarbībām viesojās Zelmas maiznīca, Veselīgie našķi, Bitenieki – Lūšu ģimene. Ir panākts, ka jūtami samazinājušies pusdienu ēdiena pārpalikumi 1.-4. klašu grupā par 50%.

Eko padome nosūtīja pašvaldībai vēstuli ar lūgumu atrisināt problēmu, kura apdraud bērnu drošību krustojumā pie izglītības iestādes. Tā rezultātā krustojumā ir izveidota gājēju pāreja.

Kā tradīcija sākumskolas izglītojamajiem ir izveidot Zaļo palodzi. Tā izglītojamie labāk iepazīst garšaugus un to pielietošanu.

2018./2019.m.g. izglītojamie paši izaudzēja samteņu dēstus, ko pavasarī paši izstādīja ārā pie izglītības iestādes. Ar pilsētas dārznieces atbalstu, pie izglītības iestādes tika izveidoti 3 puķu statīvi ar ziediem.

Lai papildinātu izglītības iestādes apkārtni ar dekoratīvajiem augiem, 9. klašu absolventi uzdāvināja un iestādīja izglītības iestādes priekšā rododendrus.

Eko skola ir aktīva dalībniece izglītības iestādes, novada, starpnovadu, valsts pasākumos: “Skolēns eksperimentē”, “Vedam skolu ārā”, “Nāc un eksperimentēt sāc”, ”Jauno vides pētnieku konkursā” un ZPD.

Eko skolas rīkotie pasākumi un aktivitātes (Makulatūras vākšana, bateriju vākšana u.c. konkursi) tiek iekļauti klašu kopvērtējumā pie Gada klases noteikšanas.

Eko skola sniedz atbalstu visos Latvijas un latviešu gadskārtu svētkos gan skolā, gan pilsētā. Sadarbojoties ar pilsētas Jauniešu domi, 1. septembra, Ziemassvētku, Lieldienu u.c. pasākumos, mūsu izglītojamie ir aktīvi šo pasākumu organizatori un vadītāji.


2017./2018. mācību gads

Laura Lazdiņa - Prezidente

Laura Viļumsone  -Vietniece un fotogrāfs

Elizabete Jonikāne -Preses sekretāre

Kalvis Liepiņš - Tehniskais sekretārs

Agnese Neretniece - Māksliniece


Ekopadome

 

Anete Miķelsone – 11.kl.

Patrīcija Lielmane – 8.a kl.

Marta Vecziediņa – 8.a kl.

Kate Giceviča – 8.a kl.

Jānis Artis Briedis – 8.b kl.

Dāvids Novikovs – 8.b kl.

Matīss Līdums -8.b kl.

Kārlis Jansons – 7.b kl.

Undīne Undenkova -7.a kl.

Rainers Miglāns – 6.a kl.

Linda Barkovska– 6.a kl.

Rinalds Kazilaitis –  6.a kl.


Skolas pārstāvji

Aivars Peisenieks – skolas direktors

Aija Krompāne – ārpusstundu darba organizātore

Velta Gobiņa – Ekoskolas vadītāja

Inga Martinsone – skolas medmāsa

Amanda Kaktiņa – skolas tehniskais darbinieks

Aigars Mendiks – skolas saimniecības pārzinis

Daiga Brante – Domes pārstāvis

Kristīne Briede – vecāku pārstāvis (pamatskola)

Māris Mālmeistars – vecāku pārstāvis (vidusskola)

Ginters Hmeļevskis – vecāku pārstāvis (sākumskola)


Skolas vides kodekss

 

  • Sargā skolu un tās apkārtni – cieni citu darbu!
  • Nepērc nevajadzīgas lietas – pavairosi atkritumus!
  • Saudzē ūdeni – visas dīvības pamatu!
  • Daba ir vienīgā grāmata, kurai visas lappuses dziļa satura pilnas.

 

 

Nepiesārņo mūsu dabu,

Tā mums dara tikai labu!

Dzīvot zaļi, domāt zaļi,

Tā mēs spēsim dzīvot labi!


ATCERIES!

 

·     Pārtika nav atkritumi!

 ·     Katrs gadā izmet ~ 110 kg pārtikas, tas sastāda ~ 70 € gadā.

 ·     Zaudējumi Latvijā gadā ir ~ 140 miljonu eiro apmērā.

 ·     Tātad tiek izmesti 25 % no saražotā.

 ·     Pērc un gatavo tik cik apēdīsi! Vides pulciņa aktivitātes

EKOSKOLU SKAITS TURPINA PIEAUGT

Latvijas Ekoskolas nosaukums 2017. / 2018. mācību gadam piešķirts 68 izglītības iestādēm,t.sk.

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolai

Ekoskolu programma ir viens no plašākajiem un efektīvākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē. Latvijā šobrīd tajā darbojas jau vairāk nekā 200 izglītības iestādes, tostarp arī pirmsskolas un augstskolas. Visā pasaulē Ekoskolu programmai ir vismaz 49 000 dalībskolu 64 valstīs, kuras visas tiecas īstenot ambiciozu mērķi – iesaistīt skolēnus aizraujošā, uz rīcību orientētā un sociāli atbildīgā vides izglītības procesā, kas veicina ilgtspējīgu attīstību. Starptautisko Zaļā karoga balvu saņem tikai tās skolas, kas ilgstošā laika posmā spēj demonstrēt izcilas aktivitātes vides jomā, savukārt Latvijas Ekoskolas nosaukums un diploms ir nacionāla līmeņa balva skolām, kuras ir ceļā uz Zaļo karogu.

Programmā var piedalīties ikviena izglītības iestāde, kas gatava savā darbā pievērsties vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības jautājumiem. Vides izglītības fonds skolām nodrošina metodiskos materiālus, sniedz atbalstu un iespēju piedalīties dažādās apmācībās, pieredzes apmaiņas forumos un nacionāla un starptautiska līmeņa projektos. Dalība Ekoskolu programmā ir vērtīgs ieguvums ne tikai skolas kolektīvam, bet arī pašvaldībām, jo līdztekus citiem mērķiem programmā aktīvi tiek veicināta arī sabiedrības līdzdalība apkārtējās vides pārvaldībā.

Ikgadējais Ekoskolu apbalvošanas pasākums notiks pēc nedēļas 12. septembrī, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. 


Nometnes ''Mana, Tava - mūsu Daugava'' dalībnieki cīnās par tauvas joslu gar Daugavu

26. jūl. 2015, Nav komentāru  
Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas 5.-8.klašu skolēni turpina pagājušajā vasarā uzsākto darbu pie Lielvārdes novada bērnu un jauniešu izglītošanas vides jautājumos. Ir svarīgi prast izvērtēt kādi apstākļu traucē atpūsties pie Daugavas, doties nelielā pastaigā gar upi, sākot no Uldevena parka līcīša līdz pat kapu līcītim.

Tā 21.jūlijā – 7 skolēni kopā ar vides pulciņa vadītāju Veltu Gobiņu, vecāku pārstāvi Kristīni, Lielvārdes novada pašvaldības policijas priekšnieku Uvi Briedi, policistu Didzi Kukuli un būvinspektoru Maigoni Kuzmanu devās apsekot upes posmu no Dievukalna līdz kapu līcītim.Apsekošanas laikā tika konstatēti pārkāpumi. Policijas darbinieki tikās ar māju īpašniekiem un veica pārrunas par situācijas uzlabošanu. Kopumā var secināt, ka rūpējoties par tauvas joslas ievērošanu tiek aizskartas daudzu māju īpašnieku intereses, nebūs viegli tikt galā ar šo problēmu. Iepriecina tas, ka ir atsākta šī jautājuma risināšana. Nākamgad apsekošanu turpināsim Ķeguma virzienā, visas pilsētas teritorijā.

Jaunie vides pētnieki uzskata, ka Daugava nevar būt privātīpašums. Pastaigāties vai makšķerēt gar Daugavas malu ir tiesības ikvienam pilsētas iedzīvotājam un ekskursantam.


Lai gan pagājušajā gadā Daugavas krastu apsekošanas rezultāti tika prezentēti Lielvārdes novada domes deputātiem (videomateriāls) un projekts tika atzīts par labāko radošo darbu konkursā "Mana Daugava", iegūstot pirmo vietu starp Daugavas krastos esošo novadu 7. – 12. klašu skolēnu komandām, (lasīt vairāk), nometnes vadītāja Velta Gobiņa ar nožēlu saka, ka pērn apsekotajā teritorijā nekas būtiski nav mainījies.

Šoreiz, domājams, būs sagaidāmi arī kādi rezultāti, jo Daugavai piegulošās zemes īpašnieki, jaunnedēļ ir aicināti uz pārrunām Lielvārdes novada domē.

Zvejniecības likums nosaka, ka iekšējos ūdeņos tauvas joslas platums gar privāto ūdeņu krastiem ir 4 metri, gar pārējo ūdeņu krastiem 10 metru no vietas kur sākas normālā ūdenslīnija vai no krasta nogāžu augšmalas. Tauvas joslā aizliegts būvēt un izvietot jebkādas ēkas un būves, tai skaitā nožogojumus.

Tauvas joslas izveidošanas mērķis ir stingri noteikts un tauvas joslas bezmaksas lietošana bez iepriekšējas saskaņošanas ar zemes īpašnieku ir paredzēta:


1) kājāmgājējiem,
2) zivju resursu un ūdeņu uzraudzībai un izpētei,
3) robežapsardzībai,
4) vides aizsardzības, ugunsdrošības un glābšanas pasākumu veikšanai.
Pēc saskaņošanas ar zemes īpašnieku tauvas joslā ir atļauta:
1) laivu un kuģu piestāšana (izņemot zvejas uzraudzības dienesta laivas un kuģus, ja tie izmantoti, pildot dienesta pienākumus), to izkraušana un pagaidu uzglabāšana,
2) laivu un kuģu pārziemošana, būve un remonts,
3) zvejnieku apmetņu ierīkošana, atpūta, zvejas rīku žāvēšana un citas ar zveju saistītas darbības,
4) ūdenstūristu apmetņu ierīkošana.

Sekojiet līdzi jaunumiem nometnes "Mana, Tava - mūsu Daugava" mājaslapā.

Informāciju sagatavoja nometnes vadītāja Velta Gobiņa un Anita Saka
Lauras Viļumsones, Maigoņa Kuzmana un Anitas Sakas fotogrāfijas

vairāk skatīt http://www.lielvarde.lv//page/182&news_id=4239

avots:  Lielvarde.lv


Lielvārdes Edgara Kauliņa vidusskolā papīra atkritumus šķiros katrā klasē


18. septembrī Lielvārdes Edgara Kauliņa vidusskolā Lielvārdes novada pašvaldība un SIA „Ķilupe” pasniedza kartona kastes makulatūras vākšanai katrā klasē. Bet skolas pagalmā tika izvietoti trīs jauni šķiroto atkritumu konteineri – viens stikla un divi papīra un PET iepakojumam.

Visi varēja redzēt un priecāties arī par skolai piešķirto Zaļo diplomu, kuru skolas direktors Aigars Kruvesis nodeva Ekoskolas prezidentes 11.b klases skolnieces Lauras Lazdiņas rokās.

Prieku par skolēnu iniciatīvu, aktīvo darbību un jaunajām iecerēm izteica Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja Santa Ločmele.

Lielvārdes novada domes priekšsēdētājas vietniece Vita Volonte pašvaldības vārdā dāvināja Ekopadomei ekoloģisku datu nesēju – zibatmiņu ar novada logo.

SIA „Ķilupe” valdes locekle Ilma Saulīte uzsvēra, ka tieši skolās svarīgi veikt atkritumu šķirošanu, jo bērni savas zināšanas nodod tālāk vecākiem, paplašinot to cilvēku loku, kuriem atkritumu šķirošana ir ikdienas sastāvdaļa.

Kāda ir šī nozīmīgā zaļā notikuma priekšvēsture?

Lielvārdes vidusskolas skolēni un skolotāji, darbinieki un bērnu vecāki 2016. gada novembrī izveidoja Ekopadomi. Par gada tēmu tika izvēlēts „Veselīgs dzīvesveids”.

Lai iekļautos Latvijas ekoskolu kustībā, bija nepieciešams skolas vides novērtējums. Šo darbu veica Ekopadomes darba grupas. Tika novērtēta skolas drošība, skolas somu svars, elektrības un ūdens patēriņš, atkritumu apsaimniekošana, transports, ēdināšana, skolas vide un apkārtne. Ekopadome iesniedza priekšlikumus skolas darba uzlabošanai, tie tika nosūtīti arī uz Ekoskolu koordinācijas centru Rīgā.

Novērtējumā Ekopadome bija ieteikusi kartona konteinerus papīram ne tikai pagalmā, bet katrā klasē.

Vides izglītības fonds Ekopadomes paveikto darbu novērtēja ļoti augstu, īpaši uzsverot izmaiņu novērošanu un progresu ilgtermiņā, kā arī plašu sabiedrības iesaistīšanu. Fonds atzina, ka Lielvārdes vidusskola ir Zaļā diploma cienīga.

Šī gada 12. septembrī Rīgā Nacionālajā bibliotēkā notika ekoskolu darba gada rezultātu izvērtējums, kur Lielvārdes vidusskola saņēma Zaļo diplomu un oficiālu apstiprinājumu, ka ir pilntiesīga ekoskola.

Pateicoties Ekopadomes iniciatīvai un skolas vadības atbalstam, izmaiņas skārušas arī ēdināšanu. Skolas ceturto līdz septīto klašu skolēni virtuvē tagad izmanto termotraukus, kuros ēdienu ieliek paši. Ēdiens ir silts, un bērniem patīk, ka var sev ielikt traukā tik daudz, cik varēs apēst.

Šefpavārs Matīss Zariņš atzīst, ka līdz ar to pārtikas atkritumu tiešām kļuvis mazāk.

Šobrīd sācies jauns Ekopadomes darba posms – skolas vides izvērtēšana, kas atkārtoti notiks arī maijā. Jaunā gada tēma ir „atkritumi”. Ja veiksies labi, Lielvārdes vidusskola nākamā gada septembrī saņems arī Zaļo karogu.

Skolotāja Velta Gobiņa, Ekoskolas projekta vadītāja kā lielāko vērtību atzīst to, ka bērni jūtas kā saimnieki savā skolā. Svarīgi, ka bērni iemācās rīkoties un saprast, ka tieši no viņu rīcības ir daudz kas atkarīgs – kāda vide būs skolā, tās apkārtnē, pilsētā un novadā.

Beatas Kempeles teksts un foto.


Kā mēs mīlam Daugavu....

Kā mēs mīlam Daugavu....        Bijām patiesi iepriecināti saņemot iespēju piedalīties Dienas centra rīkotajā pasākumā , dalīties sarunā par Daugavas pagātni, tagadni un ielūkoties nākotnē.Vieslektors Daugavas lejteces  baseina konsultatīvās padomes priekšsēdētājs Bruno Otersons. Noklausījāmies skaistas dziesmas par Daugavu    Tikām uzaicināti prezentēt savu pētījumu. Pēc  noklausīšanās  tika uzdoti jautājumi uz kuriem skolēni izsmeļoši arī atbildēja. Klausītāji izteica pateicību par to ka mūsu skolā tiek veikti nopietni pētniecības darbi un  ļoti kvalitatīvas prezentācijas. Ar uzmanību noklausījāmies Otersona kunga stāstījumu, protams, uzdevām jautājumus. Vēl dažas dziesmas, ziedu saņemšana  un dodamies uz skolu. Paldies visiem pulciņa dalībniekiem par nopietno attieksmi , labo uzvedību. 

Skolotāja V.Gobiņa


Liela interese par konkursu „Mana Daugava”

tiek veidota

http://mana-tava---musu-daugava.mozello.lv/

Pirmais darbs skolēnu brīvlaikā - ekspedīcija gar Daugavu.

Vides pulciņa dalībnieku mērķis - noskaidrot vai pusgada laikā ir kas mainījies.
Šoreiz mūsu pavadonis un sargs bija pilsētas policijas darba vadītājs Uvis Briedis. Viņš ne tikai mums palīdzēja izlauzties cauri brikšņiem, bet arī pastāstīja par noteikumiem pilsētā, kuri jāievēro arī mums, ne tikai pieaugušajiem.
Iepriecināja tas, ka gandrīz visur varēja brīvi iet gar Daugavu un baudīt skaisto rudeni. Tomēr divi apbūves gabali bija ne tikai nesakopti, bet kā uzskatījām mēs, speciāli aizbarikādēti tā, lai nevarētu iziet.
Nu ko! Mērojām ceļu atpakaļ, veicot līkumu un tad apejot šos apbūves gabalu, veiksmīgi nonācām līdz līcītim.
Iepriecināja fakts, ka pašvaldība ir uzsākusi darbu, lai šādus neapzinīgos namīpašniekus pamudinātu sakopt savu teritoriju.
Foto : Laura Viļumsone

Ekspedīcijā bija : Laura, Matīss, Jānis, Raimonds, Marta, Gundars, Māris, skolotāja Velta un policijas priekšnieks Uvis.


Mana, tava, mūsu Daugava

„Mana, tava — mūsu Daugava”

No 11. līdz 17.augustam Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā notiks nometne Lielvārdes novada 5.—8. klašu skolēniem „Mana, tava — mūsu Daugava”, kuru vadīs skolotāji — Aigars Kruvesis, Velta Gobiņa, Skaidrīte Vilciņa, Evija Miglāne.

Aktivitāšu ietvaros paredzētas nodarbības vides apmācībā Lielvārdes novadā (izzinot Lielvārdes novada 4 upes), mācību ekskursija uz Salacas ielejas dabas parku. Nometnes dalībnieku darbību (darba grupas mācības, ekskursijas, aktivitātes, ēdināšanu) apmaksā projekta finansējums.

http://mana-tava---musu-daugava.mozello.lv/


Daugavas muzeja telpās noritēja Daugavas krastos esošo novadu 7.—12. klašu skolēnu radošo darbu konkursa „Mana Daugava” finālpasākums. Desmit labāko konkursam iesūtīto darbu autori prezentēja savu veikumu žūrijas komisijai. Dalībnieku uzdevums bija veidot radošas foto vai video prezentācijas par kādu ar Daugavas upes baseinu saistītu vides, ekoloģijas vai kultūras vai dabas pieminekļa aizsardzību saistītu problēmu. „Par konkursa atbalstīšanu kopumā liels paldies jāsaka biedrībai „Daugavas savienība”, tāpat arī Daugavas muzejam un Salaspils novada domei, bez kuru palīdzības konkursa norise nebūtu iespējama. Paldies arī visiem dalībniekiem, kuri iesūtīja savu darbus un piedalījās radošo darbu konkursā „Mana Daugava”,” skaidro Zigmārs Gailis, Daugavas muzeja muzejpedagogs. Konkursa mērķis bija attīstīt Daugavas tuvumā dzīvojošo jauniešu izpratni par Daugavas nozīmi Latvijas vides un kultūras vērtību aizsardzībā, kā arī veicināt atbildības izjūtu attiecībā pret vidi un atbildīgu dzīvesveidu, kas balstīts esošo vērtību saglabāšanā un kopšanā. Konkursa darbus izvērtēja speciāli izveidota un kompetenta žūrijas komisija: biedrības „Daugavas savienība” valdes priekšsēdētājs Ivars Sekacis, Daugavas muzeja direktore Daina Lasmane, Daugavas muzeja ekspozīciju un izstāžu kurators Mārtiņš Mintaurs, Salaspils novada Mūžizglītības un jaunatnes lietu speciāliste Eva Solovjova, Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra Interešu izglītības un tālākizglītības departamenta vecākā referente Inese Liepiņa.