Samazināt mūsu pašu pēdas nospiedumu, sējot vietējos dārzeņus

Reduce our own footprint seeding local vegetables


Erasmus+ programmas projekts

Samazināt mūsu pašu pēdas nospiedumu, sējot vietējos dārzeņus

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību projekts Nr. 2019-1-ES01-KA229-064176_4

Projekta ilgums 24 mēneši.Projekta sākuma datums 2019.gada 1.septembris un Projekta beigu datums 2021.gada 31.augusts. 


Partneri

Latvija: Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola,

Spānija: Institut Escola Sant Jordi. Vadošais partneris,

Itālija: Istituto d'Izstruzione Secondaria Superiore Statale "Luigi Calamatta",

Francija: Collège Jean Rostand. Draguignan.


Projekta kontaktpersona

Vineta Kaspare, [email protected]


Īss apraksts

Pēdas nospiedums ir rezultāts visam, ko darām, lai iegūtu ēdienu no fermas līdz šķīvim. Daudzi no šiem procesiem patērētājiem ir neredzami, un tie ievērojami ietekmē augsni, gaisu un ūdeni, kā arī darba ņēmējus un apkārtējo sabiedrību. Mūsu skolēnu un kopienu pēdu nospiedumu pārveidošana nodrošinās, lai jaunās metodes, rīki, instrumenti, būtu pašpietiekamāki un stātos pretī nākotnes izaicinājumiem.

Šo projektu ir uzņēmusies 4 skolu grupa no 4 Eiropas valstīm: Spānijas (koordinatore), Francijas, Itālijas un Latvijas. Skolas dalās ar dažādu pieredzi dažādās mācīšanas un mācīšanās jomās, kā arī ar vēlmi attīstīt šīs prasmes. 

Projekta tēmas ir vērtējamas dažādos aspektos, piemēram, nodarbinātībā, izglītībā un globalizācijā. 

Ieguvēji no projekta ir skolēni, skolas, skolotāji, ģimenes, interesenti un jomas, kurās mūsu skolēni īstenos iegūtās zināšanas.

Mēs strādāsim 5 darbības jomās: vietējo sēklu audzēšana, siltumnīcu veidošana, darbaudzināšanas programma, datu lapu izveide un pašu vietējo sēklu iegūšana. Mēs sasniegsim šos mērķus, veicot dažādas aktivitātes, kā arī pielietojot konkrētus pārvaldības un novērtēšanas veidus.


Starptautiskās aktivitātes

Spānijā: skolotāju seminārs - 8 skolotāji no partnerskolām. 13.-17.10.2019.

Spānijā: skolēnu tikšanās - (10 skolēni + 2 skolotāji). 12.-18.01.2020.

Latvijā: skolēnu tikšanās - (uzņemam 30 skolēnus + 6 skolotājus no partnerskolām Spānijā, Itālijā, Francijā). Pavasaris, 2020.

Itālijā: skolēnu tikšanās - (10 skolēni + 2 skolotāji). Rudens, 2020.

Francijā: skolēnu tikšanās - (10 skolēni + 2 skolotāji). Pavasaris, 2021.