Vienmēr bija un būs Lielvārdē

Skolas absolventu salidojums 2015

Cienījamie absolventi, salidojuma viesi! Esam gandarīti par iespēju pulcināt jūs visus vienkopus un rast svētku sajūtu.


Ceram skolas jaunajā mājas lapā izmantot sadaļu absolventiem, kura saturiski piepildīsies ar informāciju par absolventu pasākumiem un skolas aktivitātēm.

Vēlreiz liels paldies par salidojuma apmeklēšanu, veiksmi Jums!

skolotājun un darbinieku tikšanās 16.00 - 17.30

pulcējamies....

esam kopā....

koncerta izskaņā...


  • Absolventi ! Ja jums ir nepieciešams informēt par kādu no klases kopējām aktivitātēm, to varēs ievietot šajā ABSOLVENTU SADAĻĀ- Mūsu absolventi* ziņas
  • [email protected]


Skolas karoga un karoga kāta, karoga statīva kopējās izmaksas - 1156.48 euro. Viens tūkstotis, viens simts, piecdesmit seši euro, 48 centi. Drīzumā publicēsim detalizētu tāmi un ziedotāju sarakstu. Esam pateicīgi SIA "Daiļrade" un SIA "Denver" kolektīviem par ieguldīto darbu un atsaucību karoga tapšanā, kā arī kopējo prieku par karoga kopskatu.


Aktualitātes * Absolventu ziņas


Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolai – 70
Svētku pasākuma pirmās un otrās daļas norise


Daina Grīnhofa, latviešu valodas un literatūras skolotāja


Reiz bija kāda diena. Spīdēja saule, un gaisā bija jūtama pavasara elpa. Dievs nolēma pastaigāties. Viņš nokāpa no debesīm un lēnā garā izgāja loku. „Kādēļ tu to dari?’ eņģeļi viņam jautāja. „Man šeit vienkārši patīk”, Dievs viņiem atbildēja.

Arī mums, klātesošajiem, šeit, Lielvārdē, patīk, jo šī ir mūsu jaunības, mīlestības un pienākuma vieta. Iemesls priekam mums ir katru dienu, taču 16. maijā prieka un satraukuma iemesls – īpašs. Lielais Salidojums. Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolai – 70, bet skolas ēkai – 50. Un tas lika mums domāt par laika kategorijām – tagadni, pagātni, nākotni. Lika domāt par cilvēkiem, kuri ir laika sastāvdaļa, un tāpēc tajā dienā vispirms pieminējām bijušos skolēnus, kolēģus, draugus…

Skaista zied kapsētiņa

Dzelteniem ziediņiem.

Kā tā skaisti neziedēja –

Pilna dārgu dvēselīšu.

1961. gadā tika ielikts pamatakmens jaunajai vidusskolas ēkai, bet 1964./65. mācību gadā skola uzsāka savu darbību. Tolaik jaunās skolas direktors bija Zigfrīds Kupcis. Un svinīgajā pasākumā, kas notika skolas zālē, Kupča kungs teica uzrunu klātesošajiem – bijušajiem un tagadējiem kolēģiem. Sirmais vīrs atcerējās 50 gadus senus notikumus. Gatavojoties šim pasākumam, katrs no mums daudz domāja par skolas vēsturi un cilvēkiem, kas to veido. 1947. gadā pēc grūtajām kara gaitām Lielvārdē sāka strādāt Lilija Klimentjeva, šobrīd skolotājai ir 94 gadi, un viņa no Rīgas, kur tagad dzīvo, sūtīja sveicienu visiem, kas viņu atceras. Neviens no bijušajiem kolēģiem nevar pārspēt Lilijas mūža gadus, bet interesanti bija noskaidrot, kurš no mūsu skolas skolotājiem un tehniskajiem darbiniekiem visilgāk ir nostrādājis Lielvārdes vidusskolā. Uzvarētājas ir skolotāja Ārija Priedīte, kuras darba stāžs šajā skolā ir 53 gadi, Velta Gobiņa – 50 gadu, Anita Zariņa – 48 gadus un Gunta Kamparzāle – 47 gadus. Vairāki no mūsu kolēģiem par savu darbu ir apbalvoti ar augstiem valsts apbalvojumiem. Visaugstākais valsts apbalvojums – Triju Zvaigžņu ordenis. To ir saņēmusi Anastasija Neretniece, viņa ir arī Nopelniem bagātā kultūras darbiniece, un Dzidra Bļodone. Triju Zvaigžņu ordeņa Goda zīmi saņēmusi Regīna Gribuste un Rūta Koluža. Daudziem skolas pedagogiem ir skolas sudraba Goda zīme. Bet 2 skolotāji skolas vēsturē ir Nopelniem bagātie skolotāji. 1979. gadā šo godpilno nosaukumu saņēma mūsu skolas ilggadējais direktors Staņislavs Gribusts, un 1989. gadā skolotāja Regīna Gribuste. Skolas zālē viss bija kā dzimšanas dienās mēdz būt: sarunas, uzrunas, apsveikumi… Un dāvanas? Bija arī dāvana – kalendārs 2016. gadam, kurā ievietotas neskaitāmas fotogrāfijas no tālas un tuvas skolas vēstures. Par fotogrāfiju sagādāšanu bija rūpējušies daudzi, tomēr visvairāk darba kalendāra tapšanā bija ieguldījuši divi cilvēki – mūsu bijušais kolēģis Ivars Lukašunas un skolas absolvents, bijušais direktors Andris Gribusts. Pēc cienasta īpaši lūgtie viesi devās uz svinīgo svētku koncertu Lielvārdes sporta hallē, un, tā kā viss pasākums notika taureņu klātbūtnē, klātesošie tika rosināti padomāt par Imanta Ziedoņa vārdiem: „Nav tiesa, ka katrs ir savas laimes kalējs. Bet tiesa, ka katrs ir savas laimes taurenis.”

Lielvārdes vidusskolai 70
Svētku pasākuma otrās daļas norise

 

MĒS, vairāk kā 700 dalībnieki, esam sapulcējušies Lielvārdes sporta hallē. Visapkārt taureņi. „Ko nozīmē šis taureņu mākonis? Vai tas ir sveiciens vai uzbrukums? Varbūt taureņi ir brīvas un nepakļautas minūtes, kaut kādi stundu atlikumi, kas rāda, ka laiks nav taisngaitas un tas var izlauzties no stundu apļa un mētāties pļavās pēc savas patikas?” tā teicis Imants Ziedonis savā dzejoļu krājumā „Taureņu uzbrukums”. Ir pagājuši 5 gadi kopš iepriekšējā salidojuma. Ir atkal ziedoņa laiks, taureņu laiks, ir atkal maijs – mūsu tradicionālais tikšanās laiks… Zālē pirmajās rindās bijušie un tagadējie Lielvārdes vidusskolas skolotāji un tehniskie darbinieki. Uz skatuves – talantīgākie dziedātāji un dejotāji. Priekšnesumi ir raibi kā tauriņu spārni. Scenārijs, kuru veidojušas skolotājas Aija Krompāne un Laima Prekele, saistošs un pārdomāts. Bet skaistākais un emocionālākais brīdis bija sākumā – skolas karoga ienešana, skanot dziesmai „Pie Dieviņa gari galdi”, un iesvētīšana. Katoļu prāvests Andris Solims un luterāņu mācītājs Ingus Dāboliņš veidoja patiesi emocionālu brīdi un ar savu svētību deva vēstījumu skolai un plašajai sabiedrībai. Karogs, kura izgatavošanai ziedoja Lielvārdes sabiedrība – daudzi absolventi, tagadējie skolēni, skolotāji, uzņēmēji. „Gudram pieder pasaule”, rakstīts skolas karogā. Un tā ir pārbaudīta patiesība. Par skolas karoga tapšanu stāstīja direktors Aigars Kruvesis. Nevainojama karoga goda sardze, lieliski vakara vadītāji: skolas absolventes skolotājas Sandra Trence un Jolanta Roga, 11. klases skolnieces Vita Skrīvele un Gerda Fišere un 10. klases skolēni Ritvars Undenkovs un Dāvis Saulītis. Vidusskolas pastāvēšanas laikā ir bijuši 65 izlaidumi. Bezgala emocionāls bija brīdis, kad vakara vadītāji sauca izlaiduma gadu un klašu audzinātāju vārdus, visi piecēlās un māja viens otram sveicienu. Sirsnīgi un mīļi. „Un pirmajam pavasara tauriņam blakus otrs tauriņš…” Vakara gaitā tika teikti daudzi labi vārdi par skolu un skolotājiem, tas ir tāds darbs – būt blakus un kopā…, uzklausīt, mācīties, saprast un mācīt dzīvi dzīvot. Par direktoru – tā ir atbildība, jo tikai tas trauks, kurā ielikts darba prieks un mīlestība, kuram atdotas iemaņas un pieredze, tas staros un skanēs kā zvans, mirdzēdams krāsainās glazūras noskaņās… Mums patīk domāt un fantazēt, cik skaisti visu izdarīsim, cik labi viss izdosies, bet, lai skola pastāvētu, ir nepieciešams atbalsts. Skolas kodols ir skolotāji, bet skolotāji un skola nebūs stipra, ja nebūs skolēnu atbalsta, vecāku atbalsta, sabiedrības atbalsta. Un mēs šo atbalstu jūtam. Šos  daudzos gadus mūsu skolu gan morāli, gan finansiāli ir atbalstījusi Lielvārdes novada dome,  izglītības speciālisti, uzņēmēji. Mums bija liels prieks un gods uzņemt  visus pasākumā un radīt skolā jubilejas svētku gaisotni.           

Paldies par atbalstu salidojuma pasākumā:

Lielvārdes sporta centram un Ainaram Puķītim, mācītājiem Andrim Solimam un Ingum Dāboliņam, Mārim Mālmeistaram, Sia „Vinda” un Indrai Jaundālderei, Lēdmanes pamatskolai  - Andrim Eglītim un Arno Kuksam, „SS Music” un grupai „Bruģis”, SIA „Watermelon”, apgādam „Lielvārds” - Andrim Gribustam un Aivaram Gribustam, Ivaram Lukašunas, Aigaram Voloham, Artim Muižniekam , SIA „Digitālā pele”, SIA „M-Stage”  un Jānim Rudzītim,  grupai „Mik 8” un Baibai Kleperei, Zaļkalniņu ģimenei,  deju grupai „Harmonija”, SIA „Baltu rotas” un Vitautam Straupem, SIA „Daiļrade”, SIA „Denver”, skolas kolektīvam.

            Durvis ir atvērtas, tu stāvi uz sliekšņa un esi gatavs doties pasaulē. Piepildīt savus sapņus. Kājas vēl kavējas, bet sirds aicina doties ceļā. Te paliek cilvēki, kas atklājuši, cik skaista nākotne tevi gaida, kā pasaule pārvērtīsies, ja tu iesi… Bet varbūt paliksi te, Lielvārdē.

Svinīgās daļas nobeigumā skolas priekšā tapa kopbilde – salidojuma dalībnieki izveidoja Latvijas kontūru. Tajā mēs varam atrast sevi. Redzam tos, kas nākuši ar ziediem sveikt savus skolotājus, nākuši satikt savus draugus, klasesbiedrus, paziņas. Sveiciens visiem Taureņiem, kas atlidoja un priecājās par savu bijušo skolu, un gaidīsim nākamajā salidojumā visus, kuriem šoreiz neizdevās piezemēties no saviem augstumiem Lielvārdes vidusskolā.

Epilogs

„Vakar biju ļoti skaistā un sirsnīgā pasākumā Edgara  Kauliņa Lielvārdes vidusskolas salidojumā. Skolā, kurā dažus gadus strādāju, kurā mācījies un strādājis mans vīrs un mācījušies mani bērni.  Biju skolā, kurai esmu ļoti pateicīga par maniem bērniem sniegtajām zināšanām, sirsnību un dzīvesgudrību! Satiku skolotājus, kuri skolā strādā daudzus gadus! Apbrīnoju, cik viņi labi izskatās - smaidīgi, enerģijas un mīlestības pilni! Laikam tieši mīlestība darīt savu darbu radoši un mīlēt bērnus ir izskaidrojums!”

           Līga Peiseniece

„Tikai un vienīgi pozitīvas emocijas! Patīkami, ka salidojuma svētku ietvaros bija iespēja klātienē apskatīt jauno Lielvārdes vidusskolas karogu, redzēt karoga iesvētīšanu, iepazīties ar skolas vēsturi  fotogrāfijās un apskatīt skolas jauno piebūvju - baseina un aktu zāles plānus.  Ļoti priecēja svinīgais pasākums! Paldies visiem salidojuma organizētājiem un uz tikšanos pēc 5 gadiem!”

Sabīne ,  41. izlaidums, 1991. gads

„Ļoti sirsnīgs un labi organizēts pasākums, prieks bija satikt savējos, tikai  žēl, ka no ,,vecajiem,” bija tik maz cilvēku.” 

Anita, 1959. gads, 10. izlaidums

„Salidojums manī raisīja pozitīvas, siltas atmiņas par kopā piedzīvoto ar klasesbiedriem. Atkalredzēšanās prieks bija neviltots. Prieks par to, ka katrā no mums ir saglabājusies vienkāršība, patiesums, nesamākslotība, līdz ar to atmosfēra bija brīnišķīga un kopā pavadītais laiks paskrēja nemanot. Ļoti emocionāls un skaists mirklis bija skolas karoga ienešana zālē.  Uzskatu, ka pasākums bija izdevies, labi organizēts, par to paldies visiem salidojuma rīkotājiem!

 

P. S. Arī turpmāk salidojumu var organizēt tā, lai absolventi ir vienkopus zālē, mēs, 3 izlaidumi, draudzīgi „čupojāmies” un jutāmies tik piederīgi savai skolai…”

 

Signe, 2007. gads, 57. izlaidums

 

 


Ziedojums Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas karoga izgatavošanai

Skolas karogs ir saņēmis svētību absolventu salidojumā. Liels paldies visiem ziedojuma akcijas dalībniekiem, jūsu atbalsts karoga tapšanā bija ļoti būtisks. Mēs varam paveikt ļoti daudz , ja mēs spējam noticēt un kopā darīt.

Aigars Kruvesis