Galerija

14.06.2018. notika Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas pedagogu metodiskā konference, kur pieredzes tālāknodošanas ietvaros konkrētā mācību stunda tika novadīta arī visiem skolas pedagogiem. Bija interesanti vērot, kā pedagogi sadarbojās grupās, reālajā dzīvē pielietoja angļu valodas prasmes, veidoja savus mūzikas instrumentus un muzicēja.

Kompetence jeb lietpratība ir kompleksa, tā ietver zināšanas, prasmes un attieksmi. Tas viss šajās mācību stundās tika novērots. Paldies skolotājām Mairai un Zandai par prasmi sadarboties! Paldies vecākiem un skolotājiem, kuri vēroja šo stundu un aktīvi līdzdarbojās!