Karjeras izglītība
Profesionālā orientācija

Karjeras izglītības programma 2022./2023. m.g.

ATVĒRTO DURVJU DIENAS Tevi interesējošā augstskolā meklē šeit: http://www.niid.lv/infodienas

PAŠIZPĒTES UN KARJERAS TESTUS meklē šeit: http://www.niid.lv/tests/testi_sakums.htm

RSU piedāvā https://www.rsu.lv/aktualitates/rsu-aicina-studetgribetajus-iepazit-augstskolu-un-pieteikties-pasta-pakai

Video materiāli par augstskolu.

https://www.rsu.lv/par-rsu/satiec-mus

LLU (Latvijas Lauksaimniecības Universitāte) aicina!

30.04. plkst. 18.00 – 23.00 attālināti aicinām piedalīties izzinošās aktivitātēs Eiropas Zinātnieku nakts pasākumā, kā moto šogad ir “Zinātnes daudzveidība nākotnei”.

Universitātes zinātnieki iepazīstinās ne tikai ar līdzšinējiem zinātnes sasniegumiem, bet arī ļaus paviesoties īstās zinātniskās laboratorijās un siltumnīcās, kā arī ieraudzīt zinātnieku ikdienu.

Attālinātā tikšanās notiks platformā: https://zinatniekunakts2021.lv/.

Vairāk informācijas par pasākumu: https://saite.lv/UvC2j

IZM aicina 11. un 12. klašu skolēnus tiešsaistes sarunās ar 24 Latvijas zinātniekiem un zinātniecēm atklāt dažādu zinātnes nozaru un pētniecības aizraujošo dabu.

Skolēni varēs uzzināt:

·        Kas ir zinātne un cik daudzveidīgi un atšķirīgi ir pētījumi dažādās zinātnes nozarēs?

·        Kur strādā zinātnieki un kādas prasmes viņiem nepieciešamas?

·        Kā izvēlēties savu studiju virzienu vai zinātnes nozari?

·        Ko zinātnieki var dot un ko dara uzņēmējdarbībā?

·        Kāpēc valstij un sabiedrībai ir nepieciešama zinātne?

Projekts ZINĀTNE.ZOOMED.IN jeb ZINĀTNE.PIETUVINĀTA notiks tiešsaistē Zoom lietotnē visu aprīli otrdienās, trešdienās un ceturtdienās divos laikos: 13.00-13.40 un 14.30-15.10.

2021.gada janvārī 7.a un 7.b klasei sadarbībā ar sociālo zinību skolotāju I.Narutaviču notika karjeras izglītības nodarbība

Darba pasaules iepazīšanas pasākums „Zobu draugs” 

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” karjeras attīstības atbalsta pasākuma “Zobu draugs” ietvaros  Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas 1.a un 1.b klases  skolēni 29.10.2019. un 30.10.2019. ar kājām devās uz SIA “Daces Ločmeles zobārstniecības privātpraksi”.

Mērķis – iepazīties ar zobārsta profesiju un darba vidi, darbā izmantojamo aprīkojumu, darba iespējām, profesijai nepieciešamajām prasmēm un zināšanām

Zobārsts Artis Ločmelis katrai klasei atsevišķi vadīja nodarbību, kuras laikā iepazīstināja skolēnus ar zobārsta profesiju. Zobārsts izstāstīja par riskiem, ar kādiem zobārsts saskaras ikdienas darbā, par  gandarījuma brīžiem, palīdzot cilvēkiem un grūtībām profesijā.

Skolēni uzzināja kā norit tipiska zobārsta darba diena, cik pacientiem zobārsts darba dienas laikā sniedz palīdzību un to, ka zobārsta darbs ir komandas darbs.

Skolēni uzzināja par profesijai nepieciešamo izglītību un mācību ilgumu. Skolēni uzzināja, ka zobārstam jāturpina izglītoties visu laiku, kamēr viņš strādā par zobārstu. Skolēni uzzināja, kurus mācību priekšmetus skolā jāmācās viscītīgāk, plānojot kļūt par zobārstu.

Izglītojamie guva priekšstatu par zobārsta darba  apstākļiem, nepieciešamo fizisko sagatavotību.

Zobārsts iepazīstināja izglītojamos ar darba vidi kabinetā, zobārsta kabineta aprīkojumu, demonstrēja darba apģērbu, darbā izmantojamos palīglīdzekļus un instrumentus. Zobārsts Artis, izmatojot mulāžu, nodemonstrēja skolēniem kā notiek zoba labošanas process.

Pasākuma laikā skolēni uzzināja par zobārsta iespējamajām darba vietām. 

 

Paldies zobārstam Artim Ločmelim par interesantajām un informatīvi bagātajām nodarbībām, skolēniem par iesaistīšanos tajās!

Pedagogs karjeras konsultants Inguna Kaniņa

Darba pasaules iepazīšanas pasākums „ Uzņēmums un uzņēmējs”

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” karjeras attīstības atbalsta pasākuma “Uzņēmums un uzņēmējs” ietvaros  Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas 5.a, 5.b un 5.c klases  skolēni 15.11.2019. devās pie Lielvārdes novada uzņēmējiem

Mērķis – veidot izpratnes pamatus par uzņēmējdarbību, uzzināt par profesiju daudzveidību uzņēmumā, iepazīties ar mājražošanas kā uzņēmējdarbības darba specifiku,  uzzināt par tūrisma apskates objekta idejas rašanās un realizēšanas pamatiem, radošo pieeju uzņēmējdarbībā, kā arī par uzņēmējam nepieciešamajām prasmēm un zināšanām.

Karjeras attīstības atbalsta pasākuma laikā 5.a un 5.c klases skolēni ar kājām devās uz Lielvārdes novada uzņēmumu - konditorejas studiju “Vaniļas debesis”, kas nodarbojas ar dažādu konditorejas izstrādājumu izgatavošanu un meistarklašu organizēšanu.

Skolēni iepazinās arī ar biznesa idejas rašanās pamatiem un uzzināja kā ir, uzsākt uzņēmējdarbību, izgatavojot konditorejas izstrādājumus, kā no idejas nonākt līdz galarezultātam.

Pasākuma laikā skolēni iepazina uzņēmuma darba vidi un iepazinās ar darba apstākļiem, klātienē vērojot speciālās iekārtas un tehnoloģijas, ko izmanto konditorejas izstrādājumu tapšanā.

Speciālists konditors iepazīstināja izglītojamos ar savu profesiju, ikdienas darbu, nepieciešamajām prasmēm un zināšanām saskarsmē ar klientu, iepazīstināja izglītojamos ar personisko pieredzi un ceļu līdz profesijai.

Praktiskas darbošanās – meistarklases laikā skolēni izzināja konditoram nepieciešamās rakstura īpašības, novērtēja savas prasmes praktiskā darbībā un izgatavoja paši savu konditorejas izstrādājumu.

5.b klases skolēni karjeras attīstības atbalsta pasākuma ietvaros ar autobusu devās uz Lielvārdes novadā darbojošu uzņēmumu “Zelmas maiznīca”.

Nodarbības laikā skolēni guva priekšstatu par mājražošanu kā uzņēmējdarbības veidu, ko uzņēmējs veic ar mērķi gūt peļņu. Skolēni guva priekšstatu par uzņēmējdarbību kā īpašu domāšanas un dzīves veidu, uzņēmējam nepieciešamajām personības īpašībām, netradicionālu risinājumu meklēšanu un jaunu tirgu meklēšanu.

Skolēni uzzināja kā mājražošana atšķiras no rūpnieciskās ražošanas un klātienē iepazina darba vidi un darba apstākļus.

Skolēni uzzināja par maiznieka –mājražotāja kā tūrisma apskates objekta idejas rašanos un realizēšanas pamatiem.

Praktiskas darbošanās laikā izglītojamie izzināja maizniekam nepieciešamās rakstura īpašības un izgatavoja paši savu maizes izstrādājumu.

Skolēniem tika izskaidrota maiznieka profesijas vēsturiskā attīstība, darbam nepieciešamais aprīkojums un tā modernizācija.

Paldies “Vaniļas debesīm” un “Zelmas maiznīcai” par interesantajām un informatīvi bagātajām nodarbībām, skolēniem par iesaistīšanos tajās!

Pedagogs karjeras konsultants Inguna Kaniņa


Profesiju daudzveidība kultūras pasaulē

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 2019.gada 5.decembrī  Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas 10.klases skolēni devās uz  Latvijas Nacionālo Operu un Baletu, Aspazijas bulvāris 3, Rīga iepazīt darba pasauli mākslas un kultūras jomā.

Pasākuma mērķis – iepazīt profesiju daudzveidību tēlotājmākslas un kultūras iestādē, uzzināt par profesijām nepieciešamām prasmēm un zināšanām

Pasākuma “Profesiju daudzveidība kultūras pasaulē” laikā skolēni ar sabiedrisko transportu vilcienu devās uz Rīgu iepazīt profesiju daudzveidību LNOB.

Izglītojamie guva priekšstatu par režisora, izrādes direktora, kostīmu mākslinieka un dekorāciju mākslinieka profesijām. Izglītojamie iepazina  darba vidi, apstākļus un darba laikus.

Skolēni uzzināja par profesijām nepieciešamajām zināšanām un prasmēm, nepieciešamo izglītību un tās ieguves iespējām.

Izglītojamie uzzināja par operdziedātāja un baletdejotāja profesiju, ikdienas darbu. Izglītojamie iepazinās ar  mākslinieku darba apstākļiem un vidi uz skatuves, mēģinājumu zālēs, grimmētavās Latvijas Nacionālā Operā un Baletā.

Izglītojamie uzzināja par operdziedātāja un baletdejotāja profesijai nepieciešamajām radošajām prasmēm un zināšanām, fiziskās sagatavotības lomu darbā, izturību, rakstura īpašībām.

Pasākuma laikā izglītojamie vēroja skatuves tehnisko darbinieku darbu Latvijas Nacionālās Operas un Baleta aizkulisēs. Izglītojamie uzzināja par tehnisko profesiju daudzveidību teātra mākslas nodrošināšanai un vēroja skatuves tehniskos darbiniekus darbībā.

Karjeras pasākums tika  finansēts projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas

pedagogs karjeras konsultants Inguna Kaniņa

“Nākotnes iespējas”

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 2019.gada 4.decembrī Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā 12.klašu skolēniem notika izaugsmes trenera Ingas Bites vadītas  nodarbības ,,Nākotnes iespējas”.

Pasākuma mērķis – veikt pašnovērtējumu, attīstīt nākotnes darba tirgū pieprasītās prasmes, mācīties izvirzīt mērķus un plānot to sasniegšanu.

Skolēni izaugsmes treneres vadībā mācījās izvirzīt mērķus un plānot to sasniegšanas veidus. Skolēni uzzināja kā pareizi un mērķtiecīgi veikt savu izvēli.

Karjeras attīstības atbalsta pasākuma laikā skolēni izzināja sevi, attīstīja emocionālo inteliģenci, attīstīja sadarbības prasmes, pilnveidoja analītiskās prasmes.

Nodarbības laikā skolēni attīstīja tādas nākotnes darbā tirgū nepieciešamās prasmes kā komunikācijas prasmes.

Karjeras attīstības atbalsta pasākuma laikā izaugsmes trenere organizēja skolēnu diskusiju ar mērķi izšķirt, kur rodas problēmas un kādi ir labākie “darba instrumenti”, lai attīstītu grupas dalībnieku pārrunu vešanas prasmes, sekmētu grupas saliedēšanos, uzlabotu komunikāciju.

Izmantojot  metodiku “Karjeras māja”, skolēni pilnveidoja zināšanas un  izpratni par karjeru, tās izvēli, kas atbilst katra indivīda personībai.

Pedagogs karjeras konsultants

Inguna Kaniņa

IT Latvijā” un “ Kā darbojas tehnoloģijas?”

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 2019.gada 11.decembrī Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā viesojās Kurzemes Democentrs.

6.a un 6.b klases skolēniem Kurzemes Democentrs vadīja nodarbību “IT Latvijā”, savukārt 2.a un 2.b klases skolēniem tika vadīta nodarbība “Kā darbojas tehnoloģijas?”

Karjeras atbalsta pasākuma mērķis - iepazīties ar profesijām IT pasaulē, to lomu nākotnē, kā arī uzzināt par  Latvijā izgudrotām un izstrādātām informācijas tehnoloģijām

Karjeras attīstības atbalsta pasākumā skolēni piedalījās IT jomas pārstāvju vecumposmam atbilstoši vadītā nodarbībā. Nodarbības laikā skolēni savu iespēju robežās guva priekšstatu par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozari, tās darbības virzieniem, attīstību un veiksmīgākajiem Latvijas piemēriem.

Skolēni iepazinās ar Latvijā izstrādātām informācijas tehnoloģijām un izmēģināja modernās tehnoloģijas, ko ir veidojuši Latvijas IT uzņēmumi un guva priekšstatu par to, kas notiek vietējā tehnoloģiju vidē.

Skolēni uzzināja par profesijām IT pasaulē – programmētāji, dizaineri, jauno produktu inženieri, profesiju nākotni un iespējām iegūt nepieciešamo izglītību.

Skolēni uzzināja par IT speciālistu darba dienu, darba vidi un darba iespējām un guva priekšstatu, kurās jomās un iestādēs nepieciešami IT speciālisti.

Pasākuma laikā skolēni ieguva jaunas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju prasmes un zināšanas, attīstīja digitālo pratību un pašvadītu mācīšanos.

Pedagogs karjeras konsultants

Inguna Kaniņa

“Ražojam paši”

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 13.01.2020. notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Ražojam paši”, kura laikā 7.a, 7.b un 7.c klases skolēni ar sabiedrisko transportu – vilcienu devās uz Ogri, lai apmeklētu uzņēmumu “SierŠtelle”, kur iepazinās ar ražošanas procesu uzņēmumā un tā saražoto produkciju.

Mērķis – iepazīties ar mājražošanas darba specifiku uzņēmumā un ražošanas procesā iesaistītajām  profesijām.

Nodarbības laikā skolēni iepazinās ar siera ražošanas idejas rašanos un attīstību, siera ražotni un darba apstākļiem tajā.

.Skolēni klātienē vēroja kā tiek ražots siers pēc oriģinālām receptēm un iesaistījās tā gatavošanā.

 Mācību ekskursijas laikā skolēni guva priekšstatu par mājražošanu kā vienu no uzņēmējdarbības veidiem, mājražošanas darba specifiku un uzņēmējdarbības pamatiem, darba vidi un apstākļiem, darbinieku atlases kritērijiem, darba laika specifiku un uzņēmējam nepieciešamajām personības īpašībām.

Skolēni uzzināja kā no idejas nonākt līdz galaproduktam.

Gribu studēt!

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums 11.klases skolēniem izglītības iespēju izpētei “Gribu studēt!”.

Mērķis – iegūt visaptverošu informāciju par izglītības iespējām Latvijā un ārzemēs.

Karjeras attīstības atbalsta pasākuma laikā skolēni devās uz Rīgas Stradiņa Universitātes Medicīnas izglītības tehnoloģiju centru, kas ir  modernākais medicīnas izglītības tehnoloģiju centrs Baltijā. Skolēni iepazinās ar dažādām medicīnas tehnoloģijām, uzzināja par jaunākajiem sasniegumiem tehnoloģiju pielietojumā medicīnā un izmēģināja simulāciju tehnoloģijas.

Skolēni uzzināja par izglītības iespējām RSU pamatstudiju programmās, tuvāk iepazina izvēlēto studiju virzienu, studiju apstākļus, mācību vidi un mācību procesā izmantojamos resursus augstskolā.

Karjeras attīstības atbalsta pasākumā laikā skolēni apmeklēja starptautisku izglītības izstādi “Skola 2020”.

Pasākuma laikā skolēni iepazinās ar mācību programmām Latvijā un ārvalstīs, tikās ar izglītības iestāžu pārstāvjiem no koledžām, tehnikumiem, vidusskolām, mācību centriem un nozares uzņēmumiem.

Skolēni uzzināja par uzņemšanas noteikumiem, budžeta vietām, studiju apmaiņas un prakses iespējām.

Skolēni iepazinās ar iespējām apgūt dažādas profesijas viesmīlības, skaistumkopšanas, ēdināšanas un citās nozarēs, kā arī varēja praktiski izmēģināt savas spējas kādā no tām.

Pasākuma laikā skolēniem bija iespēja uzzināt par studiju kredītiem, vērot prezentācijas,  piedalīties aktivitātēs un konkursos.

Interesenti uzzināja visu nepieciešamo par starptautisko eksāmenu kārtošanu, skolēnu vasaras valodu nometnēm ārzemēs, kā arī iepazinās ar inovatīviem mācību līdzekļiem un jaunākajām mācību tehnoloģijām .

Pašnovērtējuma veikšanas, karjeras lēmumu pieņemšanas pasākum 
“Mērķis dzīvē”

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 19.02.2020. notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Mērķis dzīvē”

Pasākuma mērķis – veikt pašnovērtējumu, mācīties izvirzīt mērķus un plānot to sasniegšanu, attīstīt nākotnes darba tirgū pieprasītās prasmes.

Karjeras attīstības atbalsta pasākuma laikā izaugsmes trenere Inga Bite no  “Dari Latvijai” vadīja lekciju -praktisku nodarbību 9.a un 9.b klases skolēniem.

Skolēni izaugsmes treneres vadībā mācījās uzstādīt un izvirzīt mērķus, plānot to sasniegšanas veidus, paredzēt iespējamos šķēršļus. Skolēni uzzināja kā pareizi un mērķtiecīgi veikt savu izvēli.

Karjeras attīstības atbalsta pasākuma laikā izaugsmes trenere izmantoja metodi “Karjeras enkuri”, kas palīdz izzināt sevi, noskaidrot savas personības stiprās un vājās puses. Apkopojot iegūtos testa rezultātus, izaugsmes trenere sniedza atgriezenisko saiti par katra skolēna stiprajām pusēm.

Nodarbības laikā skolēni pilnveidoja komunikācijas prasmes, attīstīja sadarbības prasmes, pilnveidoja analītiskās prasmes.

Izaugsmes trenere veicināja emocionālās inteliģences attīstību un rosināja vēlmi uzņemties atbildību par savu dzīvi.

Izmantojot  metodiku “Karjeras māja”, skolēni  pilnveidoja zināšanas un  izpratni par karjeru, tās izvēli, kas atbilst katra indivīda personībai.

Paldies Ingai Bitei no “Dari Latvijai” par interesanto un pašnovērtējumu attīstošo nodarbību, skolēniem par iesaistīšanos tajās!

„Profesiju daudzveidība vides atbalstam”

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 2020.gada 19.februārī  notika karjeras attīstības atbalsta pasākums darba pasaules iepazīšanai „Profesiju daudzveidība vides atbalstam”, kurā piedalījās Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas 8.a un 8.b klases skolēni.

 Mērķis - iepazīties ar profesiju daudzveidību iestādē, gūt priekšstatu par radošo, plānošanas jomas, tehnisko un uz cilvēku saskarsmi vērsto profesiju nepieciešamību vides aizsardzībai.

Karjeras attīstības atbalsta pasākuma ietvaros skolēni devās uz Rumbulu, lai apmeklētu SIA “Getliņi EKO”.

Pasākuma laikā skolēni guva priekšstatu par profesiju daudzveidību vides aizsardzībai - inženieru, agronomu, loģistikas, energoefektivitātes speciālistu jomas darbinieku un klientus apkalpojošās sfēras  profesiju kopdarbību un katras šīs profesijas nozīmi kopīgā mērķa sasniegšanā.

Skolēni uzzināja par uzņēmuma darbinieku/profesionāļu misiju veicināt ekoloģisko atkritumu apsaimniekošanu.

Pasākuma laikā skolēni uzzināja par radošuma nepieciešamību speciālistiem, kas nodarbojas ar jaunu apsaimniekošanas risinājumu meklēšanu, kā arī radošās domāšanas nepieciešamību atkritumu pārveidošanai otrreizēji izmantojamu sadzīves priekšmetu ražošanā.

Skolēni uzzināja par jaunāko tehnoloģiju izmantošanu uzņēmuma infrastruktūrā un darbiniekiem, kas strādā ar šīm tehnoloģijām, nepieciešamajām prasmēm un zināšanām, strādājot ar tehnoloģijām.

Pasākuma laikā skolēni guva priekšstatu par jautājumiem, kas saistīti ar vides drošību un valsts ilgtspējīgu attīstību.

Pedagogs karjeras konsultants Inguna Kaniņa

Lielvārde var!

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 29.01.2020. un 05.02.2020. notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Lielvārde var!” darba pasaules iepazīšanai un pašvērtējuma veikšanai.

            Mērķis –uzzināt par konditoram nepieciešamajām prasmēm un zināšanām, novērtēt savas prasmes konditora profesijā, veidot izpratnes pamatus par uzņēmējdarbību.

            Karjeras attīstības atbalsta pasākuma laikā 3.a un 3.b klases skolēni ar kājām devās uz Lielvārdes novada uzņēmumu - konditorejas studiju “Vaniļas debesis”, kas nodarbojas ar konditorejas izstrādājumu izgatavošanu.

Skolēni uzzināja, kādu profesiju zināšanas un prasmes nepieciešamas, strādājot konditorejas studijā - konditors, mājas lapas administrators, kasieris, loģistikas speciālists, sagādnieks, interjera dizaineris, šoferis, grāmatvedis u.c.

Skolēni uzzināja, cik vienkārši vai sarežģīti ir uzsākt uzņēmējdarbību, izgatavojot konditorejas izstrādājumus.

Pasākuma laikā skolēni iepazina konditora darba vidi, nepieciešamo fizisko sagatavotību, klātienē vēroja speciālās iekārtas – profesionālos mikserus, cepeškrāsnis, profesionālos ledusskapjus, ko izmanto konditorejas izstrādājumu tapšanā.

Speciālists - konditors  iepazīstināja izglītojamos ar savu profesiju, ikdienas darbu, nepieciešamajām prasmēm un zināšanām saskarsmē ar klientu, iepazīstināja izglītojamos ar personisko pieredzi un ceļu līdz profesijai.

Praktiskas darbošanās – meistarklases  laikā izglītojamie izzināja konditoram nepieciešamās rakstura īpašības, novērtēja savas prasmes praktiskā darbībā un izgatavoja paši savu konditorejas izstrādājumu.

Paldies “Vaniļas debesis” saimniecei Ilzei Stepiņai par interesantajām un informatīvi bagātajām nodarbībām, skolēniem par iesaistīšanos tajās!

Pedagogs karjeras konsultants

Inguna Kaniņa


Metodiskie materiāli klašu audzinātājiem. Virtuālās prakses. Iepazīsti profesiju dažādību!

KARJERAS IZVĒLES TESTI  

Kurš mācību priekšmets man patīk vislabāk? Padomi veiksmīgai karjeras izvēlei
Izglītības sistēma Latvijā

https://www.prakse.lv/virtual-practice/list

http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/klasu_audzinatajiem/

http://www.profesijupasaule.lv/lv/news

https://twitter.com/ProfPasaule

http://www.niid.lv/tests/testi_sakums.htm 

Kādas būs nākotnes profesijas?

https://www.draugiem.lv/special/skolanakotnei/?tab=5&id=12§ion=1


Jautājums – kurš mācību priekšmets man patīk vislabāk, ir starta punkts ceļā uz savai personībai un iespējām piemērotākās profesijas izvēli. Izdevumā atrodama informācija par dažādām profesijām, galvenajiem mācību priekšmetiem, kuri jāapgūst izglītības iestādē, nozīmīgāko prasmju un zināšanu uzskaitījums, kas nepieciešams šīs profesijas pārstāvim, kā arī darba iespēju un karjeras izaugsmes piemēri.

http://viaa.gov.lv/files/news/722/kurs_maaciibu_priekshmets_man_patiik_vislabaak_2008.pdf

http://www.niid.lv/node/9

Infografikas karjeras plānošanai

http://www.niid.lv/infografikas


 Iespēja vidusskolā mācīties un apgūt:


Projekta ietvaros 10.-12. klašu skolēni var apgūt profesionālās pilnveides izglītības programmu “Uzņēmējdarbības pamati”, kas ir akreditēta (akreditācijas lapa Nr.AI5562) un par tas apgūšanu skolēnam tiek piešķirta valsts atzīta profesionālās pilnveides apliecība.

Konkursi, zināšanu olimpiādes, ideju sanāksmes, attīstības un biznesu spēles, ideju un uzņēmējdarbības inkubatori, prakses zināmos Latvijas uzņēmumos, izzinošie ceļojumi pa Eiropu un vēl daudzi citi personības un profesionālo prasmju attīstoši pasākumi 3 gadu garumā. 

Paralēli skolā apgūstamajiem priekšmetiem – skolēniem ir iespēja ērtā un vienkāršā veidā apgūt vēl 7 uzņēmējdarbības priekšmetus, kas jauniešu sagatavo turpmākajām dzīves gaitām, darba meklējumiem, studijām vai privātai uzņēmējdarbībai.

Avots:http://esilideris.lv/lv/esi-l%C4%ABderis-par-projektu


Digitālā karjeras spēle “Kāds tipiņš Tu esi” – jaunieši var uzzināt savu personības tipu.

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sociālajā tīklā Draugiem.lv izveidojusi digitālu spēli „Kāds tipiņš Tu esi?”, lai jauniešiem interaktīvā veidā parādītu, kā pašiem meklēt atbildes uz savas karjeras izvēles jautājumiem. Spēle piedāvā jauniešiem izvērtēt savu uzvedību dažādās ikdienas situācijās, atklājot viņu karjeras veidošanas personības tipu. VIAA šo iniciatīvu ieplānojusi gadskārtējās Karjeras nedēļas ietvaros.             


Atbalsts karjeras izvēlē

Skolā īstenotās izglītības programmas nodrošina izglītojamo iepazīšanos ar profesijām. Skolas administrācija, klašu audzinātāji, bibliotekāre sniedz informāciju par skolā apgūstamajām izglītības programmām, iepazīstina ar mācību procesa organizāciju. Ir izstrādāti informatīvi materiāli par skolā realizētajām izglītības programmām. Skolā rīko konsul­tācijas izglītojamiem un viņu vecākiem par izglītības programmu un mācību procesa organizēšanu.

Klases audzinātāju stundās ir iekļauti ar karjeras izvēli saistīti temati.

Skolā ir pieejama informācija par dažādu izglītības iestāžu piedāvātajām izglītības program­mām un profesijām. Vidusskolēni katru gadu apmeklē izstādi „Skola”. Projekta dienu ietvaros izglītojamie dažādās valsts un privātajās iestādēs veic „Ēnu dienas”.

Notiek tikšanās ar dažādu augstskolu un tehnikumu audzēkņiem un pasniedzējiem. Skola sadarbojas ar karjeras izvēles centriem, atbalsta skolēnu interešu un vajadzību apzināšanu un izpēti. Informācijas iegūšanai iespējams izmantot Internetu. Skolā ir apkopota informācija par absolventu tālākizglītību: vairāk par 90% turpina mācīties Latvijas augstskolās un koledžās.

Skolas absolventi saņēmuši Vītola stipendijas balvu.