Teātris skolā
Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola

TEĀTRA SPORTS

Teātra sports 2. kārta Bauskā 2015. gada 14. martā. 1. pakāpes diploms-ceļazīme uz Dziesmu svētkiem. 10. jūlijā Vērmanes dārzā spēlē par ceļojošo balvu.


Teātra tradīcijas Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā turpinās

Izrādās, ka mācību process patiesi var sagādāt daudz PRIEKA. Gan mācīšana, gan mācīšanās. 

Jau par tradīciju Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā ir kļuvis pasākums piektajiem, kad pēc angļu rakstnieka Alana Aleksandra Milna grāmatas „Vinnijs Pūks un viņa draugi” izlasīšanas skolēni sadalās grupās un paši raksta scenārijus leļļu teātra izrādēm par lāci, kam „Galvā Zāģu Skaidas”. (Atcerieties, ka grāmatā visi svarīgie vārdi tika rakstīti ar lielo burtu!)
/upload/jaunumi/izglitiba/skolas_2015_teatrs_200.jpgLielvārdē izsenis cieņā ir bijusi TEĀTRA MĀKSLA, un, lai skatītāju rindas izrāžu laikā būtu pilnas, ir svarīgi jau no mazotnes radīt šo interesi – gan spēlējot pašiem, gan skatoties profesionālu aktieru sniegumu.


Teātra tradīcijas skolā

Ieskats Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas teātra grupas „Bumbulis” kolektīva sadzīvē un darbībā, vēsturē.

1998.—2004.


Oficiālais teātra grupas dibināšanas gads — 1998. gada maijs. Pirmajā grupā bija 3 dalībnieki. Pirmā izrāde — H. Paukša „Apsveikuma runa”.

2002. gadā teātra grupā sākām spēlēt teātra sportu. Mūsu lielā kaislība. Pirmās komandas nosaukums — „Vardes”.

Interesanta sadarbība izveidojās ar jauno dramaturģi Evitu Sniedzi. Iestudējām nopietnas, psiholoģiskas lugas „Tikai dzīvojam...”, „Leģenda par lauru koku”.

2002., 2004. gadā piedalāmies un palīdzam organizēt 3. un 4. bērnu un jauniešu teātru festivālu „Baltijas zvani”.

Daudz improvizējam un, pielietojot drāmas metodi, iestudējam K. Skalbes „Kaķīša dzirnavas”, O. Vailda „Lakstīgala un roze”, J. Rubeņa un M. Subača „Pasaka par valsti”, A. Čaka „Lielā egle”.

2003. gadā G. Priedes atceres dienai iestudējām „Vikas pirmo balli”, rajona skolu teātra festivāla izrādei tika piešķirta nominācija „Labākā režija”.

Jaunieši ir drastiski un jautri, tāpēc tiek spēlētas gan H. Paukša „Neēd mūs, Sintij”, „Uzmanību — Cūka”, gan A. Lindgrēnas „Karlsons”.

Jauniešiem par labu spēli tiek piedāvāti braucieni uz teātra nometni Horvātijā (2003.), Somijā (2004.).

2004. gadā jauniešu dienās teātra grupa spēlē Mošķīšus un vada pasākumu. Vēl šinī gadā rajona skolu teātru festivālā izrādām L. Stumbres „Līst”. (Nominācija „Labākā izrāde jauniešiem”)

Grupas nosaukums „Bumbulis” un grupas devīze „Mazs cinītis gāž lielu vezumu”, grupas sarkanais krekliņš, emblēma radās 2002. gadā, pašu dalībnieku izdomāti.

Jaunieši ir draudzīgi un mīļi, mūsu draugi ir Ikšķiles vsk. teatrāļi, Ogres BJC dalībnieki, Rīgas Mazās Ģildes grupa „Vinnijs”, Jelgavas studentu improvizatoru grupa. Par tradīciju ir kļuvušas draudzības spēles teātra sportā Lielvārdes vsk.

Gadu gaitā ir tapuši gan daudzi foto albumi, videoieraksti, gan daudz jauku brīžu Lauberes bērnu namā, uzstājoties Dolē. Mūsu labie „gariņi” mīt gan A. Pumpura muzejā, gan kultūras namā, gan Lielvārdes vidusskolā. Katru pavasari skola teātra grupai sponsorē vienas dienas ekskursiju pa Latviju.

Šogad teātra grupā ir 50 dalībnieki. Bagātīgas ir teātra sporta grupas, veselas 8. Dalībnieki ir no 3. līdz 12. klasei. Prieks ir par uzticību teātrim, jo tie, kas aiziet mācīties uz citām skolām, cenšas braukt uz grupas mēģinājumiem.

Šogad top interesants projekts, kurā piedalās arī „bumbuļi” — nakts izrāde Lāčplēša pilsdrupās „Lāčplēsis”. Idejas autore ir A. Pumpura muzeja vadītāja Anita Streile.

Vēl priecīgs notikums mūsu kolektīva dzīvē ir iespēja teātra sporta komandai piedalīties 9. Jauniešu un bērnu dziesmu svētkos Rīgā Doma laukumā. Lai dzīvo teātra sports!

Mēs lepojamies ar savu kolektīvu un priecājamies, ja savējos varam redzēt šovā „Fabrika”, ja teātra spēlēšanu turpina studentu teātros Jelgavā un Rīgā, Lielvārdes Tautas teātrī, Dailes teātra studijā vai vienkārši saglabā interesi par teātri.

(Turpinājums sekos)