Vecākiem
Iepazīsti skolu * Iepazīsti vidi * Iepazīsties ar izglītības aktualitātēm
Mācīsimies kopā * Laiks mainās un mēs kopā ar laiku.

Atnāc, skolā mācās tavs bērns!

Pasākumi * aktualitātes


Pārbaudes darbu kalendārs

Par plānotajiem "lielajiem" pārbaudes darbiem vecāki var uzzināt E.Kauliņa Lielvārdes vidusskolas tīmekļa vietnē sadaļā "Aktualitātes".

Tur zem virsraksta "Pārbaudes darbu grafiks" ir visu klašu pārbaudes darbu kalendāri. Uzklikšķinot uz konkrēto klasi, atvērsies šīs klases pārbaudes darbu kalendārs.

Šajos kalendāros ir ievietoti tikai noslēdzošie pārbaudes darbi - tie pārbaudes darbi, kuru grafiks tiek sastādīts konkrētā semestra sākumā.

 


Aktuāli

Ceļā uz kompetencēs balstītu mācību saturu

Arī mūsu skola ir ceļā uz kompetencēs balstītu mācību saturu. Tā 25. maijā, sadarbojoties skolotājām Mairai Dāliņai un Zandai Zinģei, nākamā mācību gada pirmklasnieku vecākiem  tika parādīta stunda dabaszinībās - angļu valodā 4.a klasē. Stundu vēroja arī kolēģes. 

Šajā stundā skolēni caur savām sajūtām apguva tēmu “Dažāda veida skaņas”. Vispirms skolēni ieklausījās un uzskaitīja, cik dažādas skaņas var saklausīt klasē pie atvērta loga. Tad raksturoja skaņas, kas dzirdamas ikdienā ar īpašības vārdiem. Pēc tam darbojās grupās un attēloja klusas, melodiskas, spalgas u.c. skaņas, bet pārējās grupas minēja. Un tad vajadzēja parādīt savas angļu valodas prasmes –  pastāstīt par doto skaņu, kur to var dzirdēt, vai tā ir patīkama vai nepatīkama skaņa. 

Un tā no uzdevuma pie uzdevuma, soli pa solim skolotājas prasmīgi vadīja mācīšanās procesu, kurā tika iesaistīts ikviens skolēns. Lai gan stunda bija par skaņu daudzveidību, skolotāja Maira Dāliņa dinamiskajā pauzē visus aicināja izbaudīt klusumu, jo skaņai, jeb šoreiz to sauksim par troksni, ir liela nozīme arī organisma veselības graušanā. Dinamiskās pauzes laikā  skolēni veica vingrinājumus balansējot ar grāmatu uz galvas. 

Kā var būt stunda par skaņu bez mūzikas? Mūzika gan neskanēja, ja neskaita grupas dziedāto dziesmu “Aijā, Ancīt, aijā!”, bet stundā tika runāts par mūzikas instrumentiem, kas tiek apvienoti orķestrī. Visi mūzikas instrumenti ir skaņas avoti, kas rada svārstības. 

Un tad, manuprāt, stundas visinteresantākā daļa – praktiskais darbs grupās: ar  sadzīves priekšmetiem radīt dažāda augstuma, skaļuma skaņas. No burciņām un balona tapa bungas, no pudelēm – stabules, metalofons u. c.  Stundas izskaņā skolēni prezentēja savus instrumentus, izdarīja secinājumus. Pie tāfelītes viena pēc otras tika pielīmētas lapiņas, uz kurām skolēni rakstīja,  ko es šodien iemācījos: “Es iemācījos, ka skaņas mēdz būt skaļas, klusas, augstas, zemas…”; “Es uzzināju, ka no vienkāršiem priekšmetiem, kuri atrodami mājās, var pagatavot mūzikas instrumentus”…. Tā bija stunda, kas rosināja uz aktīvu zināšanu apguvi, uz sadarbību, uz sarunu, kas šajā stundā notika ne tikai latviešu valodā, bet arī angļu valodā. 

14.06.2018. notika Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas pedagogu metodiskā konference, kur pieredzes tālāknodošanas ietvaros konkrētā mācību stunda tika novadīta arī visiem skolas pedagogiem. Bija interesanti vērot, kā pedagogi sadarbojās grupās, reālajā dzīvē pielietoja angļu valodas prasmes, veidoja savus mūzikas instrumentus un muzicēja.

Kompetence jeb lietpratība ir kompleksa, tā ietver zināšanas, prasmes un attieksmi. Tas viss šajās mācību stundās tika novērots. Paldies skolotājām Mairai un Zandai par prasmi sadarboties! Paldies vecākiem un skolotājiem, kuri vēroja šo stundu un aktīvi līdzdarbojās!


Sākumskolas MK vadītāja Ilga Vetšteina.

LTV: Izglītība Somijā 

un arī mūsu jaunie skolotāji


Skola piedalās IM pieredzes forumā "Sadarbībā ir spēks"


Iespēja nodarboties ar sportu


Skolā realizē projektus - "Skolas piens" un "Skolas auglis"

 • Skolā izveidots jaunsargu pulciņš.


Par skolas formu 

Informācija sadaļā „Par skolu — skolas forma”

   Uz konkursu „Nāc un eksperimentēt sāc!” jau piekto gadu E. Kauliņa Lielvārdes vidusskolā pulcējas Ķeguma un Lielvārdes novadu 9. klašu skolēni no 6 skolām. Konkursa mērķis – radīt skolēnos interesi un vēlmi nākotnes karjeru saistīt ar eksaktajām nozarēm. Kā atzīst novada dabaszinātņu pedagogi, talantīgajiem skolēniem tiek dota lieliska iespēja praktiski darboties, sastapt līdzīgi domājošos un aizrautīgos. Arī šogad skolēni darbojās 3 dabaszinātņu laboratorijās. FIZMIX pārstāvis Kārlis Kravis Fizikas laboratorijā pārsteidza skolēnus gan rādot aizraujošus eksperimentus par gāzu īpašībām, gan liekot pašiem darboties. Ķīmijas laboratorijā šoreiz ļoti patīkami smaržoja, jo skolēni izgatavoja mitrinošu roku krēmu. Lielvārdes vidusskolas ķīmijas skolotājs no „Iespējamās misijas” Kārlis Greitāns sadarbībā ar kosmētikas firmas „North Bee” speciālisti Dainu Rībenu izskaidroja tehnoloģiju, taču krēma sastāvdaļu izvēle un proporcijas tika atstātas eksperimentētāju ziņā. Skolēni prezentējot jaunos roku krēmus arī nosaukumos, piemēram, „Maigonis”, atklāja to lieliskās īpašības. Šogad konkursa norisē arī novitāte - Modelēšanas laboratorija. Šo laboratorija vadīja Liene Krieviņa no LU Dabaszinātņu un matemātikas Izglītības centra. Telpiskā modelēšana kā mācību metode konstruē jaunas zināšanas, attīsta komunikācijas prasmes, veido starppriekšmetu saikni. Uzdevums skolēniem - izveidot maketu pazemes autostāvvietai zem daudzdzīvokļu ēkas, ievērojot Latvijas būvnormatīvus, domājot par cilvēkiem ar īpašam vajadzībām, riteņbraucējiem un ugunsdrošību. Kā atzina skolēni, lai arī bija doti reāli automašīnu modeļi, bez matemātikas un fizikas zināšanām neiztikt. Grūti, bet aizraujoši! Žūrijas komisija par erudītāko un prasmīgāko atzina Dzeltenās krāsas komandu. Apsveicam uzvarētājus: Dāvi Skudru (Jumpravas vidusskola), Montu Kažociņu (Lielvārdes pamatskola), Ričardu Ziemeli(Birzgales pamatskola), Rūdolfu Pētersonu (E. Kauliņa Lielvārdes vidusskola), Mariku Grandāni (E. Kauliņa Lielvārdes vidusskola)

Paldies par atbalstu konkursa organizēšanā Lielvārdes novada Izglītības nodaļai, novadu pašvaldībām un Lielvārdes vidusskolas direktoram A. Kruvesim, fizikas skolotājai Mairai Gribustei, ķīmijas skolotājam Kārlim Greitānam.


Ķeguma un Lielvārdes novadu apvienības
Dabaszinātņu priekšmetu MA vadītāja, E.Kauliņa Lielvārdes vidusskolas bioloģijas skolotāja Daiga Brante

Kārļa Greitāna un Gundegas Pučas foto

CO2 līmeņa noteikšana Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas mācību telpās. skatīt jaunumi


Skolas direktors Aigars Kruvesis ir uzsācis skolas telpu monitoringu CO2 līmeņa noteikšanai. Skolā tiek apsekotas mācību telpas un koridori, veikti mērījumi par Co2 līmeņa un klašu telpu temperatūru dažādos aspektos - stundas sākumā, stundas vidū, stundas noslēgumā, vēdināšanas režīmos kā pasīvā un aktīvā vēdināšana (atvērti logi, ventilācijas sistēma), starpbrīžos klasēs un koridoros, stundu laikā kā tiek ievērots vēdināšanas režīms gaiteņos, koplietošanas telpās. skatīt jaunumi


Karjeras nedēļa skolāBērnu drošība

Rūpēsimies par savu un bērnu drošību!

http://www.lielvarde.lv/page/1027


Informācija zināšanai!

 DROŠS INTERNETS

http://www.drossinternets.lv/page/306

Mājas lapā atradīsiet plašu informāciju par interneta drošības jautājumiem:
 
Informāciju esam sagatavojuši gan bērniem un jauniešiem, gan skolotājiem un vecākiem un katram interesentam, kas vēlas darbošanos internetā padarīt drošāku! Ziņojiet par atklātiem pārkāpumiem un nelegālu interneta saturu! Sazinieties ar uzticības tālruni 116111 un vaicājiet pēc padoma!Elektrodrošība arī jūsu mājās un ģimenē!

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā viesojās lektore no AS «Sadales tīkls»  un veica  izglītojošu lekciju par elektrodrošību  skolēniem. Vairāk informāciju skatīt  www.sadalestikls.lv  

Ieteikumi:


Latvijas Drošāka interneta centrs vēlas reizi mēnesī Jūs informēt par savām aktualitātēm un jaunākajiem izglītojošiem materiāliem par drošību internetā.


2017.gada SEPTEMBRA ZIŅU IZDEVUMS atrodas pielikumā un internetā pieejams ŠEIT >>> 

Šajā ziņu izdevumā Jūs uzzināsiet:
 • Uzdevumu grāmata “Planēta 7”
 • Sociālo tīklu drošības ceļvedis
 • UT 116111 video klipiņi “Ja redzi nelikumības internetā, neklusē”
 • Īsfilma jauniešiem par kailfoto izspiešanu internetā “Saki NĒ!”
 • Interesanti raksti un intervijas medijos
    Priecāsimies, ja informāciju pārsūtīsiet arī citiem interesentiem vai pārpublicēsiet, norādot atsauci uz autoru – Latvijas Drošāka interneta centrs, Drossinternets.lv.
    Ja Jūs nevēlaties turpmāk saņemt mūsu Ziņu izdevumu, lūdzu, rakstiet uz info@drossinternets.lv
    Ar sveicieniem,


     Draudzības nedēļa skolā


    Jāņa Pāvulēna saruna ar vecākiem „Mans bērns izvēlas karjeru”

    lekcijas prezentācija skatāma šeit 


    Skola šodien

    Lai izprastu skolas ikdienu un izglītības procesu un tās radošo, inovatīvo darbību, nepieciešams mācīties, mācīties... sekot līdzi laikam. Skola nav iedomājama bez modernām tehnoloģijām, labiem mācību līdzekļiem un metodiskajiem materiāliem, zinošiem un radošiem pedagogiem, zinātkāriem un motivētiem skolēniem.      Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

     .