Skolas dokumenti
Skolas nolikums • Skolas iekšējās kārtības noteikumi • Vērtēšanas sistēma • ZPD reglaments • dokumenti

Dokumenti

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība 

vertesanas_noteikumi.zip

  • Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas, 10.—12. klases izglītojamā un viņa vecāku sadarbības LĪGUMS: vidusskolas_ligums.doc

Lielvārdes novada izglītības attīstības programma 2015. - 2020.gadam

avots: http://www.lielvarde.lv/

tajā ietverta skolas domnīcas materiāli un SVID ANALĪZE. 66.-76,lpp.

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas pedagogu
profesionālās darbības novērtēšanas komisijas sastāvs:

PPDN_komisija_18__1_.doc


Skolas pašvērtējums

SASKANOT1-2.docx

Skolas izglītības programmu licenses

//site-180742.mozfiles.com/files/180742/21011111.pdf

//site-180742.mozfiles.com/files/180742/21015611.pdf

//site-180742.mozfiles.com/files/180742/21015811.pdf

//site-180742.mozfiles.com/files/180742/31011011.pdf


Noteikumi par 2017./2018.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku skatīt 

Lielvārdes novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas NOLIKUMS skatīt

Ekskursiju organizēšana skatīt ekskursiju_organizesanas.doc

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .