Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”


Projekta koordinatore skolā: pedagogs, karjeras konsultants  Inguna Kaniņa


AKTIVITĀTES

Projekts "Karjeras izglītībā"

“Maņu spēles” 

Manu_speles__2_.docx

Karjeras nedēļa

Karjeras_nedela_2018_.docx

Darbs ar koku 1” 

KI_oktobri.docx

“Gatavot prieks 1” 

Gatavot_prieks_1_2.docx

“Gardi gan!”

Gardi_gan.docx

Karjeras izglītība Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā

EKLV_pasakumi_augusta.docx

“Vaļasprieks bizness”

Valasprieks_bizness.docx

Darba pasaules iepazīšanas pasākums „Smaidi vesels”

Smaidi_vesels__1_.docx 

Starptautiska izglītības izstāde “Skola 2018”

Skola_2018__1_.docx

Darba pasaules iepazīšanas pasākums “Radīt prieks 2”

Radit_prieks_2__1_.docx

“Radīt prieks 1”

Radit_prieks_1__3_.docx

Darba pasaules iepazīšanas pasākums  ”Māksla, tehnika un cilvēks”

Maksla_tehnika_un_cilveks_11_a_un_11_b.docx

“Profesiju daudzveidība novadā esošajos uzņēmumos”

Profesiju_daudzveidiba_Piezvani_man__1_.docx

“Profesiju daudzveidība novadā esošajos uzņēmumos”

Profesiju_daudzveidiba_10_klases.docxIzglītības iespēju izpētes mācību ekskursija ”Mācos meklēt un pētīt”

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 2018.gada 17.aprīlī 12.klases skolēni devās  mācību ekskursijā uz Rīgu, lai apmeklētu Latvijas Nacionālo bibliotēku un LU Dabas māju, bet 24.aprīlī 11.b klases skolēni devās uz RSU Anatomikuma muzeju un Latvijas Banku.

Mērķis – apgūt prasmes meklēt un atrast nepieciešamo zinātnisko informāciju;  gūt priekšstatu par pētniecības darbu, tam nepieciešamajām prasmēm.

LNB apmeklējuma laikā 12.klases skolēni uzzināja par pētnieciskā darba veikšanas iespējām Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, iespējām izmantot Latvijas Nacionālajā bibliotēkā pieejamos materiālus savas pašvaldības bibliotēkās, par Latvijas Nacionālajā bibliotēkā organizētajiem izglītojošajiem un kultūras pasākumiem skolēniem.

Mācību ekskursijas laikā LU Dabas mājā (LU Dabaszinātņu akadēmiskais centrs) skolēni uzzināja par izglītības iespējām Dabas mājā izvietotajās fakultātēs – Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē, Ķīmijas fakultātē, Bioloģijas fakultātē. Skolēni iepazinās ar mācību vidi laboratorijās, auditorijās, bibliotēkā.

Skolēni guva priekšstatu par mācību vidi augstskolā, mācību ilgumu, iestāšanās nosacījumiem, studiju maksu, fakultātes maiņas iespējām.

Karjeras attīstības atbalsta pasākuma laikā 11.b klases skolēni iepazina Anatomikuma muzeju kā studentu apmācības un anatomijas zinātnes centru Latvijā, kā būtisku jauno ārstu apmācības vietu.

Pasākuma laikā skolēni pētīja anatomijas, pataloģijas un antropoloģijas eksponātus, uzzināja par kolekcijas veidošanas vēsturi, tās nozīmi medicīnas studentu izglītībā.

Skolēni uzzināja par medicīnas izglītības vēsturi, medicīnas zinātnes attīstību un izvērtēja savas  intereses šajā jomā,

Latvijas Bankā skolēni apmeklēja ekonomikas izglītošanas programmas zināšanu centru “Naudas pasaule”.

Skolēni pētīja un meklēja atbildes uz ekonomikas un finanšu jautājumiem, kas saistīti ar naudas apriti un lomu ekonomikā, izzināja savas vēlmes un intereses saistīt tālāko izglītību ar ekonomikas jautājumiem.

Karjeras atbalsta pasākums ”Mācos meklēt un pētīt” tika realizēts ar Eiropas savienību fondu darbības programmas ,,Izaugsme un nodarbinātība’’ 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa ,,Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādes’’ projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ,,Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs’’ atbalstu.

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas
pedagogs karjeras konsultants Inguna Kaniņa

Izglītības iespēju izpētes mācību ekskursija uz „ES māju’’ un “LU Dabas māju”

2018.gada 09.janvārī 10.a klases skolēni  ar vilcienu devās  mācību ekskursijā  uz Rīgu, lai ES Mājā un LU Dabas mājā uzzinātu par prakses un darba iespējām dažādās Eiropas Savienības  institūcijās un izglītības iespējām Latvijas Universitātē, savu nākotnes karjeras ieceru īstenošanai.

ES mājas apmeklējuma laikā skolēni iepazinās ar ES vēsturi, institūcijām, to darbību. Skolēni ieguva informāciju par Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas darbu, Latvijas interešu pārstāvniecību Eiropas Savienībā un Eiropas Savienības aktualitātēm.

Skolēni uzzināja par prakses un darba iespējām ES institūcijās, par izglītības un darba iespējām ES, kā arī par jauniešu iniciatīvām, apmaiņas programmām un konkursiem, kuros var iesaistīties skolēni. Skolēni nolēma startēt ES organizētā konkursā.

Mācību ekskursijas laikā LU Dabas mājā (LU Dabaszinātņu akadēmiskais centrs) skolēni uzzināja par izglītības iespējām Dabas mājā izvietotajās fakultātēs – Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē, Ķīmijas fakultātē, Bioloģijas fakultātē. Skolēni iepazinās ar mācību vidi laboratorijās, auditorijās, bibliotēkā.

Skolēni guva priekšstatu par mācību vidi augstskolā, mācību ilgumu, iestāšanās nosacījumiem, studiju maksu, fakultātes maiņas iespējām.

Karjeras atbalsta pasākums ”Mācību ekskursija uz Es māju un LU Dabas māju” tika realizēts ar Eiropas savienību fondu darbības programmas ,,Izaugsme un nodarbinātība’’ 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa ,,Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādes’’ projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ,,Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs’’ atbalstu.

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas

pedagogs karjeras konsultants Inguna Kaniņa


Izglītības iespēju izpētes mācību ekskursija uz „ES māju’’

2018.gada 16.janvārī un 6.februārī 9.klašu skolēni  ar vilcienu devās  mācību ekskursijā  uz Rīgu, lai iepazītu Eiropas Savienības Māju, kā arī uzzinātu par izglītības, prakses un darba iespējām dažādās Eiropas Savienības  institūcijās, savu nākotnes karjeras ieceru īstenošanai.

ES mājas apmeklējuma laikā skolēni iepazinās ar ES vēsturi, ES institūciju darbību, profesiju daudzveidību šajās institūcijās.

 Skolēni ieguva informāciju par Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas darbu, Latvijas interešu pārstāvniecību Eiropas Savienībā un Eiropas Savienības aktualitātēm.

Skolēni uzzināja par prakses un darba iespējām ES institūcijās, par izglītības un darba iespējām ES, kā arī par jauniešu iniciatīvām, apmaiņas programmām un konkursiem, kuros var iesaistīties skolēni

Karjeras atbalsta pasākums ”Mācību ekskursija uz Es māju” tika realizēts ar Eiropas savienību fondu darbības programmas ,,Izaugsme un nodarbinātība’’ 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa ,,Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādes’’ projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ,,Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs’’ atbalstu.

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas
pedagogs karjeras konsultants Inguna Kaniņa


Izglītības iespēju izpētes mācību ekskursija ”Mācos meklēt un pētīt” 

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 2018.gada 31.janvārī 11.a klases skolēni devās  mācību ekskursijā uz Rīgu, lai apmeklētu Latvijas Nacionālo bibliotēku.

Ekskursijas mērķis – apgūt prasmes meklēt un atrast nepieciešamo zinātnisko informāciju;  gūt priekšstatu par pētniecības darbu, tam nepieciešamajām prasmēm.

LNB apmeklējuma laikā skolēni iepazina bibliotēku kā izziņas, informācijas un datu krātuvi, kā arī izprata iestādes darbību.

Ekskursijas laikā skolēni guva priekšstatu par to, kāda veida izziņas materiāli ir pieejami Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, kādu palīdzību bibliotēkā var saņemt izziņas materiālu meklēšanā.

Skolēni uzzināja par pētnieciskā darba veikšanas iespējām Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, iespējām izmantot Latvijas Nacionālajā bibliotēkā pieejamos materiālus savas pašvaldības bibliotēkās, par Latvijas Nacionālajā bibliotēkā organizētajiem izglītojošajiem un kultūras pasākumiem skolēniem.

Karjeras pasākums tika  finansēts projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas
pedagogs karjeras konsultants Inguna Kaniņa


Karjeras izglītība Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā notika

,,Darbs dabas labā”

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā notika nodarbības ,,Darbs dabas labā’’.

Karjeras attīstības atbalsta pasākuma laikā skolēni iepazinās ar profesijām, kas veicina vides aizsardzību, dabas resursu atjaunošanu un taupīgu izmantošanu.

Vides žurnāliste Anitra Tooma nodarbību laikā izskaidroja skolēniem žurnālistam nepieciešamās prasmes aktualizēt vides aizsardzības tēmas tā, lai katrs valsts iedzīvotājs apzinātos savu iesaisti vides aizsardzībā.

Skolēni uzzināja par profesijai nepieciešamajām prasmēm un zināšanām, par žurnālista ikdienu, darba organizēšanas principiem, darba procesu, ar ko vides žurnālista darbs atšķiras no citu žurnālistu darba,

Ģeogrāfs - vides zinātnieks Arturs Jansons nodarbību laikā iepazīstināja skolēnus ar savu profesionālo ikdienu vides aizsardzības organizēšanā. Skolēni guva priekšstatu par savu lomu un ietekmi uz vidi saistībā ar pārtikas atkritumiem.

Nodarbību laikā skolēnu uzzināja par ģeogrāfa – vides zinātnieka profesijai nepieciešamajām prasmēm un zināšanām, lai izprastu vides jomā notiekošos procesus, kā arī izglītības iestādēm, kur šādas zināšanas var iegūt.

Ģeogrāfs – vides zinātnieks skaidroja skolēniem kā savas karjeras veidošanas laikā katrs iedzīvotājs var iesaistīties dabas resursu atjaunošanā un dabas resursu taupīgā izmantošanā.

Izglītojamie guva priekšstatu par dabai draudzīgu karjeru.

 Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas
pedagogs karjeras konsultants Inguna Kaniņa


Darba pasaules iepazīšanas pasākums 

”Bezgalīgā IT pasaule 1”

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 6.klašu skolēni 23.05.2018. tikās ar IT uzņēmuma “DIVI grupa” speciālistu Ivo Odīti.

Pasākuma mērķis – iepazīties ar profesijām IT pasaulē, to lomu nākotnē, kā arī uzzināt par  Latvijā izgudrotām un izstrādātām informācijas tehnoloģijām.

IT speciālists Ivo Odītis katrai klasei organizēja un vadīja vienu nodarbību, kuras laikā iepazīstināja skolēnus ar jaunākajām tehnoloģijām, ko ir veidojuši Latvijas IT uzņēmumi. Nodarbības laikā skolēni guva priekšstatu par to, kas notiek vietējā tehnoloģiju vidē.

Skolēni uzzināja par informācijas tehnoloģiju (IT) speciālistu darba dienu un, nepieciešamajām prasmēm  izprastu klienta vajadzības un vēlmes par veidojamo programmu vai aplikāciju, teicamām saskarsmes un sadarbības iemaņām, kā arī nepieciešamām labām svešvalodu zināšanām.

Skolēni uzzināja par IT speciālistam nepieciešamajām programmēšanas valodu zināšanām, nepieciešamību strādāt ar datubāzēm, nepieciešamo izpratni par sistēmas arhitektūras sastāvdaļām un to sadarbību.

Paldies “DIVI grupa” pārstāvim Ivo Odītim par interesantajām un informatīvi bagātajām nodarbībām!

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas
pedagogs karjeras konsultants Inguna Kaniņa


Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 2017.gada izskaņā Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā:

“Gribupalīdzēt cilvēkiem atgūt veselību”

,,Durvis uz pasauli’’

 “Profesiju daudzveidība novadā esošajosuzņēmumos”  

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .