Zinātniski pētnieciskā darbība * metodiskā pieredze
Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola

Aktualitātes

Zinātniski pētnieciskie darbi

Pirmajā rindā no kreisās: D. Brante, V. Skrīvele, G. Fišere, I. Narutaviča, E. Kazulis, A. Jozuus. Foto A. Lukašunas.

  • Skolotāji un skolēni Siguldas Valsts ģimnāzijā

Vides projekti un aktivitātes

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas skolēnu panākumi zinātniski pētnieciskajā darbā

10. un 11. martā Siguldas Valsts ģimnāzijā notika vidusskolēnu zinātniski pētniecisko darbu Pierīgas reģiona konkurss. Tas bija 2. posms šī mācību gada skolēnu pētniecisko darbu izstrādāšanā. 1. posms notika skolās, pēc kura labākie darbi tika izvirzīti pārstāvēt skolu Pierīgas reģionā.

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolu šogad pārstāvēja pieci 11. klases skolēni – Gerda Fišere (bioloģija, sk. Daiga Brante), Annija Jozuus( bioloģija, sk. Daiga Brante), Māris Lilavs (ķīmija, sk. Velta Gobiņa), Vita Skrīvele (kulturoloģija, sk. Sarmīte Lazdiņa), Emīls Kazulis (veselības zinātne, sk. Indra Narutaviča).

Izvirzīti dalībai Latvijas 39. skolēnu zinātniskajā konferencē valstī tika Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas 11. klases skolēni Māris Lilavs un Vita Skrīvele.
No kreisās: M. Lilavs, V. Gobiņa. Foto A. Mendiks.

  • Mūsu konkurenti bija skolēni no 13 vidusskolām. To vidū tādas mācību iestādes kā Siguldas Valsts ģimnāzija, Ogres Valsts ģimnāzija, Ogres 1. vidusskola, Ikšķiles vidusskola, Saulkrastu vidusskola, Salaspils 1. vidusskola, Ķekavas vidusskola.
Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .