Zinātniski pētnieciskā darbība * metodiskā pieredze
Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola

Aktualitātes


Valsts skolēnu zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšanas fināls

2019. gada 12.-13.aprīlis – valsts skolēnu zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšanas fināls.

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolu pārstāvēja 11.b klases skolnieks Rainers Vorza datorzinību un informātikas sekcijā (sk. Kārlis Greitāns), un 12.b klases skolniece Laura Lazdiņa ķīmijas zinātņu sekcijā (sk. Velta Gobiņa). Kopumā uz noslēguma daļu tika uzaicināti 458 skolēni ar 387 zinātniski pētnieciskajiem darbiem no 184 Latvijas skolām. Darbi tika aizstāvēti 40 dažādās sekcijās. Mazākais pārstāvēto darbu skaits bija sociālajā un ekonomiskajā ģeogrāfijā (4 darbi), matemātikā, politikas zinātnē, datorzinātnēs un informātikā (katrā sekcijā 7 darbi), ķīmijas zinātnēs (27 darbi), bet kā vienmēr visvairāk darbi tika pārstāvēti medicīnas un veselības zinātņu sekcijā (40 darbi).

Pēc svinīgās atklāšanas ceremonijas un neliela koncerta, 11:00 sākās darbu aizstāvēšana. Iepriecināja labā darba organizācija. Skolēni savu uzstāšanos varēja sākt jau pie izgatavotiem un pieliktiem stendu plakātiem. Padomāts bija arī par atpūtas telpām skolēniem un skolotājiem. Skolotājiem bija iespēja apmeklēt dažādas lekcijas un laboratorijas.

Katru skolēnu darbus vērtējas 3 žūrijas locekļi. Tas notika noteiktā laikā visas dienas garumā. Skolēniem vajadzēja žūrijas locekļus sagaidīt pie sava stenda un iepazīstināt ar zinātniski pētniecisko darbu.

Un nu rezultāti! Patiess prieks par Raineru Vorzu, kurš par savu veikto darbu saņēma 1.pakāpes diplomu (110 no 120 punktiem). Lepojamies! Laura Lazdiņa nesaņēma godalgotu vietu, bet arī savā plaši pārstāvētajā sekcijā lieliski aizstāvēja savu darbu (84 no 120 punktiem). Pēc Lauras uzstāšanās vairāki pasniedzēji uzrunāja viņu par mācību turpināšanu RTU, jo tur esot iespējas darbu padziļināti turpināt.

Paldies skolai par transportu un arī visiem, kas domās bija ar mums!

Velta Gobiņa


Zinātniski pētnieciskie darbi

Pirmajā rindā no kreisās: D. Brante, V. Skrīvele, G. Fišere, I. Narutaviča, E. Kazulis, A. Jozuus. Foto A. Lukašunas.

  • Skolotāji un skolēni Siguldas Valsts ģimnāzijā

Vides projekti un aktivitātes

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas skolēnu panākumi zinātniski pētnieciskajā darbā

10. un 11. martā Siguldas Valsts ģimnāzijā notika vidusskolēnu zinātniski pētniecisko darbu Pierīgas reģiona konkurss. Tas bija 2. posms šī mācību gada skolēnu pētniecisko darbu izstrādāšanā. 1. posms notika skolās, pēc kura labākie darbi tika izvirzīti pārstāvēt skolu Pierīgas reģionā.

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolu šogad pārstāvēja pieci 11. klases skolēni – Gerda Fišere (bioloģija, sk. Daiga Brante), Annija Jozuus( bioloģija, sk. Daiga Brante), Māris Lilavs (ķīmija, sk. Velta Gobiņa), Vita Skrīvele (kulturoloģija, sk. Sarmīte Lazdiņa), Emīls Kazulis (veselības zinātne, sk. Indra Narutaviča).

Izvirzīti dalībai Latvijas 39. skolēnu zinātniskajā konferencē valstī tika Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas 11. klases skolēni Māris Lilavs un Vita Skrīvele.
No kreisās: M. Lilavs, V. Gobiņa. Foto A. Mendiks.

  • Mūsu konkurenti bija skolēni no 13 vidusskolām. To vidū tādas mācību iestādes kā Siguldas Valsts ģimnāzija, Ogres Valsts ģimnāzija, Ogres 1. vidusskola, Ikšķiles vidusskola, Saulkrastu vidusskola, Salaspils 1. vidusskola, Ķekavas vidusskola.
Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .