Interešu izglītība
Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola

Interešu izglītības programmas

2019./2020. mācību gads

 1. 1. - 4. klašu koris (vad. Ž.Vilkāja)
 2. 3 . - 4. klašu ansamblis (vad. Ž.Vilkāja)
 3. Teātra grupa „Bumbulis”1. - 12. kl. ( vad. A. Krompāne)
 4. Sporta pulciņš 8.  - 12. kl. volejbols (vad. I. Puķīte)
 5. Vispārattīstošā un koriģējošā vingrošana 4. kl.(vad. I. Puķīte)
 6. Vieglatlētika 10. - 12. kl. (vad. I.Puķīte)
 7. Vispārattīstošā un koriģējošā vingrošana 1. kl (D. Korpe -Jefremova)
 8. Satiksmes noteikumi 4. - 5. kl. (vad.)
 9. Skolas vide un apkārtne 4. - 9. kl. (vad. V. Gobiņa)
 10. Dambrete 1. - 12. kl. (vad. Dz. Kaņeps)
 11. Āra dzīves pulciņš 2. - 12. kl. ( vad. M. Ruģēns)
 12. Asini prātu 1. - 2. kl. (vad. Dz. Kaņeps)
 13. Boksa pulciņš 3. - 12. kl. (vad. V. Šeļepjonoks)
 14. Ceļu satiksmes noteikumi 10. - 12. kl. ( vad. Dz. Mikolone)
 15. Vizuālā un lietišķā māksla - kokapstrāde 5. - 12. kl. ( vad. J.Mūrnieks)
 16. Eiropas valodu klubiņš 1. - 4. kl. ( vad. A.Krompāne)
 17. Jostu darināšana 1. - 4., 5. - 9.kl.(vad. E.Kuzmane)
 18. Autoapmāciba 10. - 12.kl. (vad. Dz. Mikolāne)
 19. Sporto visa klase 3.a (vad. I. Puķīte)
 20. Sporto visa klase 2.ab, 3.c (D. Korpe -Jefremova)skolas teātra sporta aktivitātes
jaunsargu pulciņš skolā

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .