Interešu izglītība
Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola

Interešu izglītības programmas

2019./2020. mācību gads

 1. Latviešu tradicionālo jostu darināšana 1. - 4., 5. - 9. kl. (vad. Edīte Kuzmane)
 2. 1.  - 4. kl. koris. (vad. Ž. Vilkāja)
 3. 3. - 4. kl. ansamblis. (vad. Ž. Vilkāja)
 4. Vizuālā māksla 5. - 6., 7. - 9. kl. (vad. A. Zagorska )
 5. Teātra pulciņš 1. -12. kl. (vad. A. Krompāne)
 6. Datorika 1. kl. (vad. A. Mendiks)
 7. Asini prātu 1. - 3. kl. (vad. Dz. Kaņeps)
 8. Satiksmes noteikumi 4. - 5. kl. (vad. A. Mendiks)
 9. Sporta spēles 2. - 4., 5. - 7. kl. (vad. G. Rūze)
 10. Koriģējošā vingrošana 1. - 9. kl. (vad. G.Rūze)
 11. Bokss 3. - 12. kl. (vad. V. Šeļepjonoks)
 12. Volejbols 10. - 12. kl. (vad. I. Puķīte)
 13. Vieglatlētika 8. - 12.kl. (vad. I.Puķīte)
 14. Kokapstrāde  5. - 12.kl. (vad. J.Mūrnieks)
 15. Skolas vide un apkārtne 4. - 12.kl. (vad. V. Gobiņa)
 16. Sporto visa klase (vad. I. Puķīte, D. Korpe - Jefremova)
 17. Esi līderis. Komerczinības 12.kl. (vad. A.Peisenieks)
 18. Autoapmācība 11.-12.kl. (vad. Dz. Mikolone)

 .