Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola

Lai izmantotu E-klasi, nepieciešams iepazīties ar E-klases lietošanas noteikumiem!

E-klase: http://www.e-klase.lv/lv/

Skolvadības sistēma E-KLASE tika izveidota ar mērķi:

  • atvieglot skolotājiem darbu, gatavojot dažādas atskaites,
  • informēt vecākus par skolēna mācību gaitām,
  • piedāvāt skolēniem ērtāk un ātrāk uzzināt atzīmes, kavējumus, uzdotos darbus mājās un citas ar skolu saistītās aktivitātes.

  • Esi aizmirsis paroli vai vēlies uzzināt, kas ir Ģimenes komplekts? Šos un citus biežāk uzdotos jautājumus par skolvadības sistēmu meklē sadaļās
Vecākiem", "Skolotājiem", "Skolēniem".
  • Lai sazinātos ar E-klasi, jāizmanto saziņas forma. Lai mēs varētu palīdzēt, jānorāda savs vārds un uzvārds, e-pasta adrese un pēc iespējas precīzāk jāapraksta problēmu.
Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .